logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Nr pokoju

Nazwa Działu                                                                          

1

 • Poradnictwo zawodowe
 • Informacja Zawodowa

 

2

 • Księgowość budżetowa 
 • Księgowość Funduszu Pracy
 • Księgowość obsługi programów europejskich

3

 • Zastępca Dyrektora
 • Administrowanie systemem informatycznym

4

 • Informacja
 •  Rejestracja
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 • Ewidencja Świadczeń
 • Stypendium z tytułu nauki

 

5

 • Pośrednictwo Pracy

6

 • Szkolenia
 • Prace  interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
 • Środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
 • Dodatek aktywizacyjny
 • Przygotowania zawodowe w miejscu pracy
 • Staże

7

 • Europejskie pośrednictwo pracy
 • Programy lokalne,programy europejskie
 • Refundacja składki KRUS
 • Aktywizacja zawodowa repatriantów
 • Prace społecznie użyteczne
 • Kady
 • Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym
 • Sprawy gospodarcze

8

 • Sekretariat

9

 • Dyrektor Urzędu

Nazwa dokumentu: Organizacja Urzędu
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-19 09:36:44
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:28:21

Wersja do wydruku...

corner   corner