logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy

Cele pośrednictwa pracy:

 • udzielanie pomocy osobom bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.


Pośrednicy pracy odpowiadają za: 

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez pzrekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 • informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o przysługujących im prawach i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usług pośrednictwa pracy.

Jak prawidłowo definiować pojęcia

 • "odpowiednia praca" - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową


Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy jest prowadzone nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
dobrowolności, oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy
równości, oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim poszukującym pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależności związkową,
jawności, oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

 

Nazwa dokumentu: Pośrednictwo pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Gorwa - pośrednik pracy I stopnia
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Gorwa - pośrednik pracy I stopnia
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Gorwa
Data wytworzenia informacji: 2009-05-26 11:30:42
Data udostępnienia informacji: 2009-05-26 11:30:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-26 11:32:01

Wersja do wydruku...

corner   corner