logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Stypendium z tytułu nauki

 Stypendium z tytułu nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia  rozpoczęcia nauki.
 Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
 Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuację nauki.
 Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacenia stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
 Osobie, której starosta przyznał stypendium, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia ostatniego miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.
Szczegółowych informacji udziela
Pani Monika Stępień, PUP Góra, pok. nr 7
tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12 wew. 49 .

 

Nazwa dokumentu: Stypendium z tytułu nauki
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Stępień - referent
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Stępień - referent
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:33:21
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:33:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-28 11:14:42

Wersja do wydruku...

corner   corner