logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INSTRUMENTY RYNKU PRACY > Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Starosta może skierować na wniosek gminy bezrobotnego bez prawa do zasiłkukorzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczeniew wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Procedura postępowania:

  1. Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzebw zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
  2. Starosta zawiera z gminą porozumienie dot. wykonywania prac społecznie użytecznych.
  3. Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych i przekazuje ją do PUP
  4. Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych

Podstawa prawna:

  • art. 73 a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U Nr 69 poz. 415 z dnia 25 kwietnia 2008r.) oraz Rozporządzenia MGiP. z dnia 25 października 2005r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210 poz. 1745 )

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
  2. Wniosek o refundację prac społecznie użytecznych

 

Szczegółowych informacji udziela
Pani Danuta Lis
PUP Góra, pok. nr 7,  tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew.49

Ilość odwiedzin: 5895
Nazwa dokumentu: Prace społecznie użyteczne
Osoba, która wytworzyła informację: Łubkowska Anna
Osoba, która odpowiada za treść: Łubkowska Anna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:49:59
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:49:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 12:26:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner