logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyżej jednak niż połowa zasiłku na każde dziecko, na opiekę którego poniesie koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 przysługuje na okres do 6 miesięcy.
 
W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.
 
Na wniosek osoby, starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Można również dokonać refundacji kosztów opieki nad osobą zależną na zasadach określonych powyżej.

Podstawa prawna

  • Art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póżń. zm.)
 
 
Szczegółowych informacji udziela
Pani Monika Stępień

PUP Góra, pok. nr 7, tel. 65 543 22 25 lub 65 543 36 12 wew. 49

Nazwa dokumentu: Refundacja kosztow opieki nad dzieckiem do lat 7
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Stępień - referent
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Stępień - referent
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-17 10:51:33
Data udostępnienia informacji: 2006-01-17 10:51:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-10 10:21:09

Wersja do wydruku...

corner   corner