Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 INFORMACJE O URZĘDZIE
Kontakt z Urzędem
Podstawa prawna działania
Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
Organizacja Urzędu
Kadra kierownicza
Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
Tryb działania urzędu
Sprawy w Urzędzie
Rejestry, ewidencje, archiwa
Nabór pracowników
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Ogłoszenia o przetargach
Rozstrzygnięcia przetargów
Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
Oferty krajowe
Oferty lokalne
EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
Rejestracja
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
Informacja dla osób bezrobotnych
Obowiązujące stawki zasiłków
Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
Definicja poszukującego pracy
Rejestracja poszukującego pracy
Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
Zgłoszenie oferty pracy
Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki do pobrania
  Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
Wykaz pracodawców i osób, z kórymi zawarto umowy
 PRAWO PRACY
Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
 INNE
Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze od 1 maja 2008 roku realizuje projekt pt. „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy przez okres około 22 miesięcy oraz wyposażenie ich stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy.
W ramach tego projektu został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy. Na ogłoszony konkurs nie została złożona ani jedna oferta w wyniku czego PUP w Górze ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy stażysta. W ramach tego ogłoszenia wpłynęło 6 ofert aplikacyjnych z których zostały wyłonione 3 oferty które spełniały wymogi formalne. Kolejnym etapem rekrutacji była rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoliła ocenić predyspozycje i umiejętności kandydatów na stanowisko pośrednika pracy – stażysty. W wyniku tej rozmowy została wyłoniona osoba, która otrzymała największą ilość punktów.
W kolejnym etapie realizacji projektu PUP w Górze przeprowadził procedurę związaną z zakupem sprzętu komputerowego dla zatrudnionego pośrednika pracy – stażysty. W miesiącu sierpniu został ogłoszony kolejny nabór na wolne stanowisko pracy dla pośrednika pracy. W wyniku weryfikacji ofert złozonych na to stanowisko nie została wybrana ani jedna osoba, która spełniałaby wymagania stawiane na stanowisku pośrednika pracy. W związku z powyższym w październiku PUP w Górze ogłosił kolejny nabór na stanowisko urzędnicze pośrednika pracy stażysty. 
W odpowiedzi na ogłoszony nabór do PUP w Górze wpłyneło 10 ofert. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych zostały wybrane 3 kandydatki, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.  Kolejnym etapem naboru była rozmowa kwalifikacyjna podczas, której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku pośrednika pracy stażysty. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wyłoniona 1 osoba, która zostanie zatrudniona od grudnia 2008r.
Powiatowy Urząd Pracy w Górze również dokonał zakupu komputera i urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie stanowiska pracy dla pierwszego zatrudnionego pośrednika pracy stażysty.
Ponadto została uruchomiona kolejna procedura związana z  zakupem  komputera dla nowej osoby, która zostanie  zatrudniona jako pośrednik pracy stażysta.
 
W wyniku realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze projektu pt. "Inwestycja w kadry" w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL w 2008 roku zostały zatrudnione dwie osoby na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, również  dokonano wyposażenia tych stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne. Zatrudnienie tych osób będzie finansowane w ramach realizacji projektu również w kolejnych lata tj. 2009 i 2010 roku.
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel.               065 543 22 25       ,               065 543 36 12        
 

 

Ilość odwiedzin: 838
Nazwa dokumentu: Projekt "Inwestycja w kadry" - postęp realizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data udostępnienia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-22 12:11:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...