logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze od 1 maja 2008 roku realizuje projekt pt. „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy przez okres około 22 miesięcy oraz wyposażenie ich stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy.
W ramach tego projektu został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy. Na ogłoszony konkurs nie została złożona ani jedna oferta w wyniku czego PUP w Górze ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy stażysta. W ramach tego ogłoszenia wpłynęło 6 ofert aplikacyjnych z których zostały wyłonione 3 oferty które spełniały wymogi formalne. Kolejnym etapem rekrutacji była rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoliła ocenić predyspozycje i umiejętności kandydatów na stanowisko pośrednika pracy – stażysty. W wyniku tej rozmowy została wyłoniona osoba, która otrzymała największą ilość punktów.
W kolejnym etapie realizacji projektu PUP w Górze przeprowadził procedurę związaną z zakupem sprzętu komputerowego dla zatrudnionego pośrednika pracy – stażysty. W miesiącu sierpniu został ogłoszony kolejny nabór na wolne stanowisko pracy dla pośrednika pracy. W wyniku weryfikacji ofert złozonych na to stanowisko nie została wybrana ani jedna osoba, która spełniałaby wymagania stawiane na stanowisku pośrednika pracy. W związku z powyższym w październiku PUP w Górze ogłosił kolejny nabór na stanowisko urzędnicze pośrednika pracy stażysty. 
W odpowiedzi na ogłoszony nabór do PUP w Górze wpłyneło 10 ofert. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych zostały wybrane 3 kandydatki, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.  Kolejnym etapem naboru była rozmowa kwalifikacyjna podczas, której oceniono predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku pośrednika pracy stażysty. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wyłoniona 1 osoba, która zostanie zatrudniona od grudnia 2008r.
Powiatowy Urząd Pracy w Górze również dokonał zakupu komputera i urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie stanowiska pracy dla pierwszego zatrudnionego pośrednika pracy stażysty.
Ponadto została uruchomiona kolejna procedura związana z  zakupem  komputera dla nowej osoby, która zostanie  zatrudniona jako pośrednik pracy stażysta.
 
W wyniku realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Górze projektu pt. "Inwestycja w kadry" w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL w 2008 roku zostały zatrudnione dwie osoby na stanowisku pośrednika pracy - stażysty, również  dokonano wyposażenia tych stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne. Zatrudnienie tych osób będzie finansowane w ramach realizacji projektu również w kolejnych lata tj. 2009 i 2010 roku.
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel.               065 543 22 25       ,               065 543 36 12        
 

 

Ilość odwiedzin: 1045
Nazwa dokumentu: Projekt "Inwestycja w kadry" - postęp realizacji
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data udostępnienia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-22 12:11:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner