logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze z dniem 1 stycznia 2009 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Wystarczy chcieć”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·                   bezrobotni do 25 roku życia,
·                   bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·                   bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·                   bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·                   bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·                   bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·                   bezrobotni niepełnosprawni.
 
W ramach projektu planuje się zaktywizowanie grupy 231 osób bezrobotnych. Do odbycia 8-miesięcznych staży skierowanych zostanie 30 osób, a na staż 6-miesieczny skierowanych zostanie 65 osób. Również 105 osób weźmie udział w szkoleniach: prawo jazdy kat. „C” – 30 osób, przyuczenie lub doskonalenie w zawodzie sprzedawca – 45 osób, operator koparko ładowarki – 20 osób, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych - 10 osób. Ponadto 31 beneficjentów ostatecznych projektu uzyska wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy oszacował realizację projektu na kwotę 1 387 500,00 zł, co w całości stanowi kwotę dofinansowania z Europejskiego Fundusz Społecznego.
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze,
ul. Podwale 24, tel.                             065 543 22 25                                          065 543 36 12              .
 

Nazwa dokumentu: Projekt "Wystarczy chcieć" skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze - 2009 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2009-02-18 09:34:36
Data udostępnienia informacji: 2009-02-18 09:34:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 09:36:34

Wersja do wydruku...

corner   corner