logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 

 

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2009 roku nadal realizuje projekt konkursowy pt. „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wzmocnienie etatowe pośrednictwa pracy co wpłynie na podniesienie jakości i efektywności usług rynku pracy.
W ramach tego projektu w 2009 roku będzie finansowane zatrudnienie dwóch nowoutworzonych w 2008r. stanowisk pracy dla pośredników pracy stażystów.
Z uwagi na oszczędności jakie powstały w budżecie projektu, PUP w Górze w 2009 roku wprowadził zmiany, które dotyczą między innymi przeszkolenia nowozatrudnionych pośredników pracy stażystów.
W miesiącu czerwcu 2009r. osoby zatrudnione w ramach projektu na stanowisku pośrednika pracy - stażysty odbyły szkolenie pt. " Realizacja i obieg ofert parcy w świetle obowiązujacych aktów prawnych - od przyjęcia do zamknięcia".

W miesiącu lipcu 2009r. osoby zatrudnione w ramach projektu na stanowisku pośrednika pracy - stażysty odbyły szkolenie pt. "Metodologia tworzenia i procedura wdrażania IPD". Ponadto 1 osoba zatrudniona w ramach projektu otrzymała licencję pośrednika pracy w związku z tym od dnia 21.07.2009r. otrzymała zmianę stanowiska z pośrednika pracy stażysty na pośrednika pracy.

W miesiącu sierpniu 2009r. została rozwiązana umowa o pracę z zatrudnionym pośrednikiem pracy stażystą. W związku z tym PUP w Górze przeprowadziła nabór na wolne stanowisko urzędnicze na pośrednika pracy w wyniku, którego nie wpłynęła ani jedna oferta. Wówczas urząd rozpoczął nabór na pośrednika pracy stażystę.

 

Budżet projektu na 2009 rok został oszacowany na kwotę 51.000,00 zł
z czego kwota dofinansowania (Europejski Fundusz Społeczny) to 43.350,00 zł, a wkład własny (budżet JST) to 7.650,00 zł.
 
 

 

Nazwa dokumentu: Realizacja projektu w 2009 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - samodzielny specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - samodzielny specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2009-02-18 09:40:33
Data udostępnienia informacji: 2009-02-18 09:40:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 10:36:02

Wersja do wydruku...

corner   corner