logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze od 1 stycznia 2009 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Wystarczy chcieć” w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1, Poddziałanie 6.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Górze, a w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotni niepełnosprawni.
W ramach projektu planuje się zaktywizowanie grupy 231 osób bezrobotnych. Do odbycia 8-miesięcznych staży skierowanych zostanie 30 osób, a na staż 6-miesieczny skierowanych zostanie 65 osób. Również 105 osób weźmie udział w szkoleniach: prawo jazdy kat. „C” – 30 osób, przyuczenie lub doskonalenie w zawodzie sprzedawca – 45 osób, operator koparko ładowarki – 20 osób, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych - 10 osób. Ponadto 31 beneficjentów ostatecznych projektu uzyska wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 
W ramach realizowanego projektu od 01.03.2009r. urząd skierował do odbycia 8-miesięcznych staży 15 osób młodych do 25 roku życia, natomiast od 16.03.2009r. 14 osób bezrobotnych, od 23.03.2009r – 4 osoby, a od 25.03.2009r. – 2 osoby rozpoczęły staż na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
Od dnia 01.04.2009r. kolejna grupa 15 młodych osób bezrobotnych do 25 roku życia została skierowana na 8-miesięczny staż, a od 15.04.2009r. - 25 osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy rozpoczęło 6-miesieczny staż. Również w terminie od 01.04.2009r. do 08.04.2009r. 16 uczestników projektu odbyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości. W dniu 16.04.2009r. zostały podpisane 4 umowy na udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
W miesiącu maju 2009 roku 22 uczestników projektu rozpoczęło odbywanie 6 miesiecznych staży  oraz 1 osoba młoda do 25 roku życia została dokierowano w wolne miejsce stażu zorganizowane na okres 8 miesiecy
Od początku realizacji projektu 2 osoby przerwały udział w projekcie.
Trwa nabór uczestników projektu do odbycia 6-miesięcznych staży oraz osób, które chcą otrzymać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto urząd prowadzi nabór wniosków na staż na okres do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych po 45 roku życia.

Nazwa dokumentu: Postęp realizacji projektu pt."Wystarczy chcieć" poddziałanie 6.1.3 PO KL
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2009-03-06 13:20:53
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 13:20:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-24 10:40:04

Wersja do wydruku...

corner   corner