logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Możemy swobodnie podróżować po wszystkich unijnych krajach, osiedlać się, gdzie nam się spodoba, legalnie pracować (poza państwami gdzie obowiązują okresy przejściowe). Wszędzie jesteśmy traktowani tak samo, jak pozostali obywatele Unii - mamy prawo do ochrony pracowniczej, emerytur i rent, świadczeń rodzinnych i chorobowych, czy do opieki lekarskiej.

Każde z państw Wspólnoty ma własne prawo. Tym samym różnią się między sobą systemy zabezpieczenia społecznego. Odmienne są sposoby ich finansowania, zakres gwarantowania świadczeń, warunki wymagane do ich uzyskania, a także zasady ustalania ich wysokości. Jedną z podstawowych zasad UE jest to, iż każdy jej obywatel ma zagwarantowaną możliwość swobodnego przemieszczania się na terytorium Wspólnoty. Tak więc mieszkańcy UE przemieszczający się z państwa do państwa po to by pracować, szukać pracy, czy studiować, muszą wiedzieć jakimi przepisami prawnymi w zakresie zabezpieczenia społecznego są objęci w państwie, w którym właśnie mieszkają czy pracują. Mamy więc z jednej strony różnorodność systemów zabezpieczeniowych, z drugiej zaś swobodę przepływu osób.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby pracujące w kilku krajach po kolei, lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia w różnych państwach, między innymi jednoczesnego podlegania różnych przepisom. Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób. Powoduje, to też, że Europejczyk przemieszczający się z państwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich samych zasadach, jak Europejczyk pracujący w jednym przez całe życie.

Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi UE i w rożnych z nich pracowały. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.

Nazwa dokumentu: Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:15:34
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:15:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:16:33

Wersja do wydruku...

corner   corner