logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
minus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
   minus Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
   minus Transfer zasiłku dla bezrobotnych
   minus Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS i KRUS
   minus Państwa Unii Europejskiej, EOG i EFTA
   minus Akty prawne
   minus Leczenie w krajach Unii Europejskiej
   minus Przydatne linki
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


JEŚLI POSIADASZ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE I PLANUJESZ WYJAZD ZA GRANICĘ

· Możesz skorzystać z prawa do transferu za granicę zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie polskiego ustawodawstwa

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy na terenie Polski, możesz wyjechać do państw UE/EOG oraz Szwajcarii w celu poszukiwania zatrudnienia i pobierać tam zasiłek dla bezrobotnych. Transfer przysługuje na okres 3 (w krajach EOG i Szwajcarii), a nawet 6 miesięcy (w krajach UE) w wysokości przyznanej przez polski urząd pracy w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy. Okres, w którym przyznano prawo do transferu świadczenia nie może być dłuższy niż okres, na jaki przyznano zasiłek.

 

Prawo do transferu zostanie przyznane pod warunkiem, że osoba ubiegająca się:

 • posiada status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku,
 • złożyła w DWUP w Wałbrzychu filia we Wrocławiu wniosek o wydanie druku U2/formularza E-303 wraz z zaświadczeniem z PUP (wniosek jest dostępny na stronie www.dwup.pl ),
 • pozostawała w dyspozycji urzędu pracy przez 4 tygodnie przed dniem planowanego wyjazdu (okres ten w wyjątkowych wypadkach może ulec skróceniu),
 • zarejestrowała się w instytucji do spraw bezrobocia w państwie poszukiwania pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu (daty podanej na wniosku)
Z możliwości transferu zasiłku można skorzystać tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia. Bezrobotny zachowuje prawo do świadczeń w kraju zamieszkania w przypadku, gdy powróci do państwa właściwego przed upływem okresu trzech miesięcy.

W okresie poszukiwania pracy za granicą, wnioskodawca nadal podlega ustawodawstwu polskiemu oraz ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących osoby poszukującej pracy w kraju poszukiwania pracy.

W sytuacji, gdy osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie za granicą to będzie podlegała ustawodawstwu państwa, w którym pracuje.

Pamiętaj:
 • należy wiedzieć, że nie zgłoszenie faktu wyjazdu, może spowodować utratę prawa do zasiłku w Polsce, a tym samym to, że nie będzie miała prawa do zasiłku w czasie poszukiwania pracy na terenie państw członkowskich,
 • brak odpowiedniego formularza uniemożliwi przyznanie i wypłatę świadczenia, bądź opóźni jego przyznanie,
 • należy zachować trzymiesięczny termin wyjazdu z kraju w celu poszukiwania pracy, do powrotu do kraju (chyba, że znalazła pracę),
 • przed upływem trzech miesięcy zgłosić się w swoim urzędzie pracy w celu wznowienia wypłaty zasiłku na okres uzupełniający,
 • wiedzieć, że transfer zasiłku może odbywać się tylko raz między dwoma okresami zatrudnienia,

 

JEŚLI POSIADASZ PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH ZA GRANICĄ I PLANUJESZ PRZYJAZD DO POLSKI

 • możesz skorzystać z prawa transferu do Polski zasiłku dla bezrobotnych przyznanego na podstawie ustawodawstwa kraju członkowskiego UE/EOG innego niż Polska

  Jeśli jesteś bezrobotnym obywatelem UE/EOG lub Szwajcarii, który przyjeżdża do Polski w celu poszukiwania pracy, możesz pobierać w Polsce zasiłek dla bezrobotnych przyznany przez zagraniczną instytucję właściwą przez okres 3 (kraje EOG i Szwajcaria), a nawet 6 miesięcy (kraje UE). Podstawą do wypłaty zasiłku jest odpowiednio – druk U2/formularz E-303

  Bezrobotny obywatel UE/EOG powinien zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy w celu rejestracji jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia wyjazdu. (pozostałe warunki przyznania transferu są takie same jak w przypadku transferu zasiłku przyznanego w Polsce) Następnie zobowiązany jest dostarczyć druk U2 lub komplet formularzy E 303/1/2/3/4/5 wraz zaświadczeniem o rejestracji z powiatowego urzędu pracy do DWUP filia we Wrocławiu.
 

W przypadku braku druku U2 również należy dokonać rejestracji
i zgłosić się do wojewódzkiego urzędu pracy.

 

Ilość odwiedzin: 1513
Nazwa dokumentu: Transfer zasiłku dla bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 14:19:18
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:19:18
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 14:20:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner