logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
minus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Co to jest koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
   minus Zmiany w zasadach pozyskiwania dokumentów z krajów UE - informacje ogólne
   minus Zasiłek po pracy za granicą krok po kroku
   minus Transfer zasiłku dla bezrobotnych
   minus Wykaz jednostek organizacyjnych ZUS i KRUS
   minus Państwa Unii Europejskiej, EOG i EFTA
   minus Akty prawne
   minus Leczenie w krajach Unii Europejskiej
   minus Przydatne linki
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby pracujące w kilku krajach po kolei, lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia w różnych państwach, między innymi jednoczesnego podlegania różnych przepisom. Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób. Powoduje, to też, że Europejczyk przemieszczający się z państwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich samych zasadach, jak Europejczyk pracujący w jednym przez całe życie.

Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi UE i w rożnych z nich pracowały. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.

Nowe przepisy obowiązujące od 1 maja 2010 r. zapisane są w trzech najważniejszych aktach prawnych:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ) ;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku).
UWAGA: w Szwajcarii oraz w krajach EOG ( Islandia, Norwegia, Lichtenstein ) będą obowiązywały dotychczasowe przepisy, czyli:
  1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r. z późn. zm.)

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed przepisami danego państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami o koordynacji - pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie. Ponieważ mają rangę rozporządzeń - obowiązują w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie nie mogą zatem stosować tych

Ilość odwiedzin: 1342
Nazwa dokumentu: Akty prawne
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 15:12:10
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 15:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 15:13:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner