logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby pracujące w kilku krajach po kolei, lub równocześnie, unikają negatywnych następstw podejmowania zatrudnienia w różnych państwach, między innymi jednoczesnego podlegania różnych przepisom. Koordynacja jest więc gwarancją realizacji zasady swobodnego przepływu osób. Powoduje, to też, że Europejczyk przemieszczający się z państwa do państwa korzysta z prawa do świadczeń na takich samych zasadach, jak Europejczyk pracujący w jednym przez całe życie.

Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi UE i w rożnych z nich pracowały. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju.

Nowe przepisy obowiązujące od 1 maja 2010 r. zapisane są w trzech najważniejszych aktach prawnych:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L166/1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ) ;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczące wykonywania rozporządzenia WE Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.WE.L284 z dnia 30 października 2009 roku).
UWAGA: w Szwajcarii oraz w krajach EOG ( Islandia, Norwegia, Lichtenstein ) będą obowiązywały dotychczasowe przepisy, czyli:
  1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 149 z dnia 5 lipca 1971 r. z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE Nr L 74 z dnia 27 marca 1972 r. z późn. zm.)

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed przepisami danego państwa członkowskiego UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami o koordynacji - pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie. Ponieważ mają rangę rozporządzeń - obowiązują w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie nie mogą zatem stosować tych

Nazwa dokumentu: Akty prawne
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 15:12:10
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 15:12:10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 15:13:40

Wersja do wydruku...

corner   corner