logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
minus Kontakt z Urzędem
   minus Dane adresowe
   minus Godziny urzędowania
   minus Sprawy i telefony
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJE O URZĘDZIE > Kontakt z Urzędem > Sprawy i telefony

Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra


tel. (65) 543 22 25
fax (65) 543 36 12


e-mail: sekretariat@gora.praca.gov.pl
www: gora.praca.gov.pl,
bip:pup.gora.sisco.info


NIP 699 144 82 41
REGON 932111376


Godziny otwarcia: pon-piątek 7 - 15
obsługa: pon-piątek 8 - 14
Dyrektor i Zastępca PUP przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 8 - 14


Zadania / stanowisko Imię i nazwisko

Nr 

pokoju

Tel. bezpośredni Nr tel. (wew)
I PIĘTRO
DYREKTOR Barbara Murlik 15 - 131
Z-CA DYREKTORA Grażyna Wasilewska 16 - 160
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Kierownik działu
Organizacja i kontrola wewnętrzna
Kadry
Zamówienia publiczne
Iwona Mazur 11 65 512 87 30 135
Sekretariat
Sprawy organizacyjne
  13 65 543 22 25 133
Sprawy organizacyjno-gospodarcze Ireneusz Oskierko 20 65 544 26 60 159
DZIAŁ REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Informacja
Rejestracja
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
Zgłoszenia/wyrejestrowania do/z ubezpieczenia zdrowotnego
Dodatek aktywizacyjny
Maria Rogala 19 65 512 87 37

156

Alicja Dąbrowska 65 512 87 36 155
Ewidencja i Świadczenia
Refundacja Składki KRUS
Wydawanie zaświadczeń
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania
Elżbieta Kozłowska 12 65 512 87 32

147

Monika Religa 65 544 26 62 148
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Główny księgowy
kierownik działu
Księgowość budżetowa
Windykacja nienależnie pobranych świadczeń
Joanna Gezela 14 65 512 87 34 150
Obsługa Funduszu Pracy i innych funduszy celowych Halina Kubera 14 65 544 26 66 151
Obsługa księgowa programów europejskich  
Agnieszka Ajchenlaub
 
14 65 512 87 35 152
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
Programy Lokalne i Unii Europejskiej Aneta Czerwonka 20 65 512 87 38 157
Agnieszka Jasiewicz 65 544 26 68 163
SAMODZIELNE STANOWISKA
 
Informatyk
 
Wojciech Zagubień 17 65 544 26 64 154
PARTER
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 
Kierownik działu

Świadczenia aktywizacyjne
Grażyna Rybak 7 65 512 87 25 140
Organizacja staży
Bony stażowe
Doradca klienta instytucjonalnego
Paulina Szlafka 2 65 544 26 61 153
Bony zatrudnieniowe
Bony na zasiedlenie
Doradca klienta instytucjonalnego
Sebastian Pietruszewski 65 544 26 65 162
Prace interwencyjne
Roboty publiczne 
Prace społecznie użyteczne
Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników 50+
Doradca klienta instytucjonalnego
Patrycja
Pamrocka
65 512 87 24 136
Refundacja składki ZUS
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Doposażenie stanowisk pracy
Grant na telepracę
Pożyczki na utworzenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej
Danuta Kujawińska 65 512 87 23 139
Szkolenia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Doradca klienta instytucjonalnego
Bony szkoleniowe
Studia podyplomowe
Pożyczki szkoleniowe
Finansowanie kosztów egzaminów lub licencji
Przygotowanie zawodowe dorosłych 
Doradca klienta indywidualnego (osoby poszukujące pracy) 
Kamila
Krzyżosiak
5 65 512 87 31 146

Aleksnadra
Kubicka

 
65 512 87 21 138
Poradnictwo zawodowe
 
Elżbieta Nuckowska

3

65 512 87 20 134
Poradnictwo zawodowe
Doradca klienta indywidualnego
Justyna Michalec
(A, C,Ć, H, N, T)
4 65 512 87 22 137

Pośrednictwo pracy
Doradca klienta indywidualnego
Katarzyna 
Miekisz
(M-kobiety, R,S,Ś)

9

65 512 87 27  142 
Roksana Stokłosa
(B,D,G,N-mężczyźni)
65 512 87 33 149
Renata Żurawska
(J,K,L,Ł,U)
10 65 512 87 29 144
Alicja Olejnik
(E,F,I,O,P,W,Z,Ź,Ż)
65 544 26 63 145
 
Pośrednictwo pracy
Zatrudnianie cudzoziemców
Doradca klienta instytucjonalnego
 
 
Małgorzata Witko

Małgorzata
Janusz

Agnieszka Gorwa

6


65 512 87 26

65 544 26 69


65 512 87 28

141

165


143
 
PIWNICA
Sala Informacji Zawodowej     65 512 87 39 161

 


Informujemy, że na mocy art. 63  § 1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze :

Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi , wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imenia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.

Nazwa dokumentu: Sprawy i telefony
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12 10:09:55
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12 10:09:55
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-17 11:09:14

Wersja do wydruku...

corner   corner