logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
minus Sprawy w Urzędzie
   minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
   minus Obsługa osób niesłyszących
   minus Załatwianie skarg i wniosków
   minus Elektroniczny Urząd Podawczy
   minus Informacja publiczna nie udostępniona w BIP
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO
plus Rejestracja
plus Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
minus Praktyczne porady dla osób bezrobotnych
minus Informacja dla osób bezrobotnych
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Definicja poszukującego pracy
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Dokumenty niezbędne do rejestracji poszukującego pracy
minus Formy pomocy dla rolników zwalnianych z pracy
minus Instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy
 DLA PRACODAWCY
minus Zgłoszenie oferty pracy
minus Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
minus Kluby integracji społecznej
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU > Sprawy w Urzędzie > Obsługa osób niesłyszących

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2012r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r., Nr 209, poz.1243), która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania osobom uprawnionym (czyli osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) usługi pozwalającej na komunikowaniu się.

W związku z tym, mając na uwadze potrzeby niesłyszących klientów, Powiatowy Urząd Pracy w Górze przeszkolił Panią Elżbietę Nuckowską - Doradcę zawodowego i Panią Iwonę Mazur - Kierownika działu organizacyjnego z systemu językowo – migowego (SJM).

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Górze powinna zgłosić chęć skorzystania z przysługującego jej uprawnienia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszeń można dokonywać w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej:

1) kontakt osobisty w godzinach pracy Urzędu,

2) pisemnie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Poznańska 4, 56-200 Góra

3) za pośrednictwem faksu na nr: (65) 543 36 12

4) za pomocą poczty elektronicznej – e-mail: sekretariat@pupgora.pl

Po dokonaniu zgłoszenia urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w uzgodnionym terminie.

Uwaga!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze nie musi być wcześniej uzgadniana.

Ilość odwiedzin: 672
Nazwa dokumentu: Obsługa osób niesłyszących
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-03-26 12:28:03
Data udostępnienia informacji: 2014-03-26 12:28:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 12:30:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner