logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
   minus Rejestry i ewidencje
   minus Archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU > Rejestry, ewidencje, archiwa > Rejestry i ewidencje

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

DZIAŁ REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

1.

Rejestr wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

2.

Ewidencja wydanych decyzji o przyznaniu, utracie bądź odmowie przyznania dodatku aktywizacyjnego

3.

Rejestr wniosków o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

4.

Rejestr wydanych decyzji w trybie nadzwyczajnym

5.

Rejestr akt osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6.

Rejestr zawieszonych postępowań

7.

Rejestr odwołań od decyzji

8.

Rejestr wydanych zaświadczeń

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1.

Rejestr osób skierowanych na staż

2.

Rejestr wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

3.

Rejestr zawartych umów o odbycie przez bezrobotnego stażu

4.

Rejestr zawartych umów o odbycie przez bezrobotnego stażu

5.

Rejestry wydatków

6.

Ewidencja umów szkoleniowych

7.

Ewidencja umów dotyczących udzielenia pożyczki szkoleniowej

8.

Ewidencja umów dotyczących finansowania kosztów egzaminów, licencji

9.

Ewidencja umów dotyczących finansowania studiów podyplomowych

10.

Rejestr umów w sprawie prac interwencyjnych

11.

Rejestr refundacji dot. prac społecznie użytecznych

12.

Rejestr osób skierowanych na roboty publiczne

13.

Rejestr pracodawców z którymi zawarto umowy w związku z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

14.

Rejestr  osób, z którymi zawarto umowy w związku z przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

15.

Rejestr indywidualnych porad zawodowych

16.

Rejestr grupowych porad zawodowych

17.

Rejestr indywidualnych informacji zawodowych

18.

Rejestr indywidualnych informacji zawodowych dla osób niezarejestrowanych

19.

Rejestr grupowych informacji zawodowych

20.

Rejestr rozmów wstępnych

21.

Rejestr wydanych skierowań na badania lekarskie

DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY

1.

Ewidencja środków trwałych

2.

Ewidencja pozostałych środków trwałych

3.

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

4.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

5.

Ewidencja weksli

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

1.

Ewidencja obecności w pracy pracowników PUP

2.

Ewidencja wydawanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

3.

Ewidencja delegacji służbowych

4.

Ewidencja wyjść służbowych

5.

Rejestr zarządzeń

6.

Ewidencja pełnomocnictw i upoważnień

7.

Rejestr skarg i wniosków

8.

Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

9.

Rejestr zamówień publicznych

10.

Rejestr zamówień do 14 000 euro

11.

Rejestr zwolnień lekarskich

12.

Rejestr korespondencji przychodzącej

13.

Rejestr korespondencji wychodzącej

14.

Rejestr przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż

15.

Rejestr badań profilaktycznych

16.

Książka kontroli sanitarnej

17.

Książka eksploatacji systemu alarmowego SSWN

18.

Rejestr druków ścisłego zarachowania

19.

Rejestr pieczęci

20.

Rejestr wydanych środków czystościowych

21.

Rejestr kosztów eksploatacji pojazdu

22.

Rejestr wyposażenia pomieszczeń

23.

Ewidencja rozdziału kluczy

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PROGRAMÓW LOKALNYCH I PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1.

Rejestr osób uczestniczących w projektach

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach Urzędu mogą być udostępnianie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ilość odwiedzin: 1185
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-03-26 12:37:31
Data udostępnienia informacji: 2014-03-26 12:37:31
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 12:39:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner