logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra dnia, 21.11.2014 r.

Znak sprawy: KO -280-13/DL/14

Zaproszenie
Do  złożenia oferty cenowej o  wartości zamówienia  poniżej
30.000 euro netto

1. Nazwa opis przedmiotu zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Górze zaprasza do złożenia oferty na zawarcie kompleksowej umowy na sprzedaż  i dystrybucję  energii elektrycznej do nieruchomości Powiatu Górowskiego będącej w trwałym zarządzie  Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, 56-200 Góra ul. Poznańska  4 na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2017r.

Budynek posiada dwa odrębne  liczniki poboru energii elektrycznej przez dwóch użytkowników budynku tj.

- Powiatowy Urząd Pracy w Górze   nr 63713637

- Urząd Skarbowy                             nr 43267155

Tytuł prawny do budynku posiada Powiatowy Urząd Pracy  decyzja  nr GK.6845.57..2012 z dnia 26.11.2012 r. Zarządu Powiatu Górowskiego  o ustanowieniu trwałego zarządu.

Istniejące parametry techniczne:

- grupa taryfowa                                                   - C11

- moc umowna                                                      - 22,0 kW

- wielkość zabezpieczenia  przelicznikowego   - 50A

- rodzaj instalacji                                                   - 3 fazowa

Planowane zużycie energii w okresie trwania umowy 210 000 kWh

Planujemy podpisać jedną umowę na dwa liczniki natomiast rozliczenia winne być osobno na każdy licznik.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej

 

2. Termin realizacji zamówienia:

 Od dnia 01.01.2014 r. r. do 31.12.2017 r.

 

3. Forma złożenia oferty:

oferta na piśmie złożona na adres: Powiatowy Urząd Pracy 56-200 Góra ul. Poznańska 4, bądź w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@pupgora.pl

 

4. Termin składania ofert:

03.12.2014r. do godziny 11.

 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów jest:

Ireneusz Oskierko  nr tel. 65 544 26 60

Danuta Lis              nr tel. 65 512 87 24

 

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem dostawy

Dyrektor PUP w Górze
Barbara Murlik

Nazwa dokumentu: Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do budynku PUP w Górze
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-11-21 11:51:52
Data udostępnienia informacji: 2014-11-21 11:51:52
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 12:10:40

Wersja do wydruku...

corner   corner