logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Rejestracja bezrobotnych:

poniedziałek 8.00 - 14.00

wtorek - piątek 7.30 - 13.30

 

OSOBA REJESTRUJĄCA SIĘ JEST ZOBOWIĄZANA PRZEDŁOŻYĆ PRACOWNIKOWI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DOKONUJĄCEMU REJESTRACJI:

 

 

 

 

 

1.          Dowód osobisty.

 

 

2.        Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwa szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia.

 

 

3.           Świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

 

 

4.           Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

 

 

5.        Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej, przedkłada orzeczenie uprawnionego organu.

 

 

6.           Decyzję nadającą numer NIP (z urzędu skarbowego).

 

 

 

 

 

 

Uwaga !

 

 

 

 

 

  • Osoby rejestrujące się winny przedstawić oryginały dokumentów o których mowa w pkt. 1 – 6.

     

  • Osoby rejestrujące się, nabywające uprawnienia zasiłkowe dołączają kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie mających wpływ na przyznane świadczenie

     

 

 

 

Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2003-06-28 21:57:53
Data udostępnienia informacji: 2003-06-28 21:57:53
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 12:14:38

Wersja do wydruku...

corner   corner