logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Zaświadczenia


Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


Środki na podjęcie działalności gospodarczej


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 / osobą zależną

  1. Zasady refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
  2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
  3. Wniosek o  refundację kosztów opieki nad osobą zależną
  4. Rozliczenie kosztów opieki
  5. Oświadczenie osoby fizycznej sprawującej opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną
  6. Zaświadczenie zakładu pracy do refundacji kosztów opieki
  7. Umowa o sprawowanie opieki
  8. Potwierdzenie zapłaty dla osoby sprawującej opiekę

Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego


Staż na okres do 12 miesiecy


Staż - na okres nieprzekraczający 6 m-cy


Stypendium z tytułu nauki


Prace interwencyjne


Roboty publiczne


Prace społecznie użyteczne


Szkolenia indywidualne


Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych


Dodatek aktywizacyjny


Zgłoszenie wolnego miejsca pracy


Zatrudnienie cudzoziemców - Obywateli Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy


Finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji


Przygotowanie zawodowe dorosłych


 

Nazwa dokumentu: Druki do pobrania
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - Specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-24 13:13:23

Wersja do wydruku...

corner   corner