logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AUsługi EURES

 
EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment Services) jest międzynarodową siecią pośrednictwa pracy podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Szwajcarię w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia, innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES powołany został przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Usługi EURES polegają na:

· udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej;

· udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

· inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

· informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;

· przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia;

· informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES;

· inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.


Usługi EURES sprowadzają się do międzynarodowego pośrednictwa pracy na terenie państw EOG oraz do informowania o warunkach życia i pracy w tych krajach w celu wspierania mobilności na europejskim rynku pracy.

Usługi EURES świadczone są przez doradców EURES i asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy oraz asystentów EURES z powiatowych urzędów pracy.

Usługi EURES świadczone są zarówno obywatelom Polski jak i obywatelom krajów EOG.

Polscy bezrobotni i poszukujący pracy mogą liczyć na

Ø informacje o portalu EURES prowadzonym przez Komisję

Europejską www.europa.eu.int/eures i krajowej stronie internetowej EURES
www.eures.praca.gov.pl

Ø informacje o możliwościach jakie daje portal internetowy EURES, takich jak:

· baza ofert pracy w krajach EOG,

· baza CV-Search, gdzie można on-line zamieścić swoje CV,

· baza informacyjna o warunkach życia i pracy w krajach EOG w podziale na regiony, zawody nadwyżkowe i deficytowe tam występujące oraz swobodzie przepływu pracowników i pozwoleniach na pracę w tych krajach,

· informacje o możliwościach kształcenia,

· wyszukiwarka doradców EURES z krajów EOG według krajów, regionów, znajomości języka obcego itp., w celu bezpośredniego z nimi kontaktu,

· linki do stron internetowych wszystkich publicznych służb zatrudnienia krajów EOG.

· linki do krajowych stron internetowych EURES krajów EOG,

Ø informacje o prowadzonych w ramach EURES rekrutacjach.

Poszukujący pracy z krajów EOG mogą spodziewać się:

Ø informacji o dostępnych polskich ofertach pracy urzędów pracy (np.: na stronie www.epuls.gov.pl) oraz o jednostkach, które mogą posiadać informacje na temat pracodawców i ofert pracy w regionie,

Ø informacji o adresach, portali internetowych prywatnych agencji pracy, gdzie można znaleźć oferty pracy ogłaszane przez te agencje,

Ø skierowania do polskich doradców EURES,

Ø informacji o warunkach życia i pracy w Polsce.

Usługi EURES dla pracodawców

Tak jak bezrobotni i poszukujący pracy, tak i krajowi oraz zagraniczni pracodawcy mogą spodziewać się różnego charakteru usług.

Pracodawcy z Polski są informowani o:

Ø portalu EURES prowadzonym przez Komisje Europejską www.europa.eu.int/eures i krajowej stronie internetowej EURES www.eures.praca.gov.pl

Ø możliwościach jakie daje im portal internetowy EURES, w szczególności możliwości zarejestrowania się w bazie CV-Search i dostęp do CV wielu cudzoziemców poszukujących pracy na terenie EOG,

Ø możliwości zamieszczenia ich ofert pracy w bazie ofert pracy EURES za pośrednictwem krajowych systemów informatycznych urzędów pracy,

Ø możliwości przeprowadzenia dla nich rekrutacji i selekcji kandydatów z krajów EOG, we współpracy z zagranicznymi doradcami EURES.

Pracodawcom z krajów EOG oferowana jest przede wszystkim kompleksowa pomoc przy rekrutacji kandydatów z Polski do pracy zagranicą. Procesowi temu zawsze towarzyszy udział zagranicznego doradczy EURES, co stanowi pewien rodzaj zabezpieczenia, zarówno dla bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i urzędów pracy.

Istotnym elementem usług EURES jest informowanie o życiu i pracy w krajach EOG. Jest to ważny element pozwalający na podejmowanie przez bezrobotnych i poszukujących pracy świadomych decyzji związanych z podjęciem zatrudnienia i przeprowadzka do innego kraju.

Na portalu www.europa.eu.int/eures znajdują się bazy informacyjne zawierające szczegółowe informacje z zakresu wielu użytecznych dziedzin życia i pracy w krajach EOG takich jak;

1. Przeprowadzka do innego kraju - tu można dowiedzieć się jak szukać zakwaterowania, zdobyć pozwolenie na pobyt, założyć konto bankowe, szukać szkoły dla dzieci itp.;

2. Warunki pracy - tu znajdują się informacje o sposobach poszukiwa?nia pracy i aplikowania o pracę, uznawaniu dyplomów i kwalifikacji, umowach o prace, wynagrodzeniach, czasie pracy, szkoleniach zawodowych, urlopach, BHP, itp,;

3. Warunki życia - tu można znaleźć informacje o systemie politycznym, administracyjnym i prawnym danego kraju, podatkach, zarobkach i kosztach utrzymania, zakupach, systemie edukacji, systemie opieki zdrowotnej, życiu społecznym i kulturalnym, itp.;

4. Zabezpieczenie społeczne - tu natomiast znajdują się informacje o E – formularzach. ubezpieczeniach chorobowych, rentowych, emerytalnych, z tytułu macierzyństwa, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ubezpieczeniach na życie, świadczeniach rodzinnych, zasiłkach dla bezrobotnych, płacy minimalnej itp.

Powyższe informacje na portalu występują w języku narodowym danego kraju oraz w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Skrótowe informacje o warunkach życia i pracy w krajach EOG w ję?zyku polskim są zamieszczone na stronie internetowej
www.eures.praca.gov.pl


Obowiązki Powiatowego Asystenta EURES pełni

Pani Jowita Klaczkowska

PUP Góra, pok. nr 5, tel.               065 543 22 25        wew. 44Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:31:16
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:31:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-02 13:37:27

Wersja do wydruku...

corner   corner