logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.

 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu bądź zmianie zawodu, miejsca zatrudnienia a pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradca zawodowy udziela pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, która w szczególności polega na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 •  inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie
  z zasadami:

  • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych
   i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • dobrowolności;
  • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
  • bezpłatności;
  • poufności i ochrony danych.
  • Forma poradnictwa zawodowego:

   •  indywidualna
    •  porada indywidualna
    •  informacja zawodowa indywidualna
    •  grupowa
    • informacje zawodowe grupowe
    • zajęcia aktywizujące

   Porada indywidualna to proces w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

   Porada indywidualna w uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy, poprzedzona specjalistycznymi badaniami lekarskimi lub psychologicznymi. Koszty tych badań są finansowane z Funduszu Pracy do wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia.

   Informacja zawodowa indywidualna lub grupowa polega na przekazaniu klientom informacji o:

   • aktualnym rynku pracy,
   • zawodach,
   • metodach uzyskania kwalifikacji zawodowych, które mogą być wykorzystane przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych.  

    

   Zajęcia aktywizujące to forma pracy z ludźmi mająca na celu:

   • zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego,
   • dokonanie adekwatnej oceny siebie,
   • rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej w atmosferze akceptacji  i otwartości. 

   Doradca zawodowy pomaga:

   • zapoznać się z najnowszymi metodami poszukiwania pracy,
   • określić indywidualne zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe,
   • przygotować się do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
   • sporządzić indywidualny plan działania.

   Doradca zawodowy dysponuje:

   • wykazem pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy,
   • wykazem Zakładów Pracy Chronionej
   • programem komputerowym Doradca 2000 - w tym autotestami komputerowymi,
   • teczkami z informacjami o zawodach,
   • filmami video o zawodach,
   • wzorami życiorysów i listów motywacyjnych.

 

 

 

UWAGA!
Każdy bezrobotny może skorzystać z fachowej porady i pomocy doradcy zawodowego.

 Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do doradcy zawodowego

 Pani Elżbieta Nuckowska

 PUP Góra pok. nr 1

 

 

tel. 65 543 22 25 wew.40Wzory dokumentów aplikacyjnych:

wzór życiorysu

 

wzór listu motywacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-19 13:14:02

Wersja do wydruku...

corner   corner