logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA

PORADNICTWO GRUPOWE

 

 

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.


Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu bądź zmianie zawodu, miejsca zatrudnienia a pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradca zawodowy udziela pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, która w szczególności polega na:

udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych

poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
dobrowolności;
równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
bezpłatności;
poufności i ochrony danych.
Forma poradnictwa zawodowego:

rozmowa wstępna
porada indywidualna
porada grupowa
informacja zawodowa indywidualna
informacja zawodowa grupowa
zajęcia aktywizujące

Rozmowa wstępna - pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej, potrzebach i oczekiwaniach osoby bezrobotnej.
Porada indywidualna to proces w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Porada indywidualna w uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą bezrobotnego lub poszukującego pracy, poprzedzona specjalistycznymi badaniami lekarskimi lub psychologicznymi. Koszty tych badań są finansowane z Funduszu Pracy do wysokości 15 % przeciętnego wynagrodzenia.

Informacja zawodowa indywidualna lub grupowa polega na przekazaniu klientom informacji o:

aktualnym rynku pracy,
zawodach,
metodach uzyskania kwalifikacji zawodowych, które mogą być wykorzystane przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych.
Zajęcia aktywizujące to forma pracy z ludźmi mająca na celu:

zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego,
dokonanie adekwatnej oceny siebie,
rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej w atmosferze akceptacji i otwartości.
Doradca zawodowy pomaga:

zapoznać się z najnowszymi metodami poszukiwania pracy,
określić indywidualne zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe,
przygotować się do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
sporządzić indywidualny plan działania.
Doradca zawodowy dysponuje:

wykazem pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy,
wykazem Zakładów Pracy Chronionej
programem komputerowym Doradca 2000 - w tym autotestami komputerowymi,
teczkami z informacjami o zawodach,
filmami video o zawodach,
wzorami życiorysów i listów motywacyjnych.

UWAGA!
Każdy bezrobotny może skorzystać z fachowej porady i pomocy doradcy zawodowego.
Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do doradcy zawodowego

 

Pani Elżbieta Nuckowska, Justyna Michalec, Agnieszka Topolska 
PUP Góra pok. nr 6
tel.               65 543 22 25        wew.45,46

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych:
wzór życiorysu
wzór listu motywacyjnego

Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-19 13:15:36

Wersja do wydruku...

corner   corner