logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


GRUPOWA INFORMACJA ZAWODOWA

PORADNICTWO GRUPOWE

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu bądź zmianie zawodu, miejsca zatrudnienia a pracodawcom w doborze kandydatów na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Doradca zawodowy udziela pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, która w szczególności polega na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
  Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Formy poradnictwa zawodowego:

 • rozmowa wstępna
 • porada indywidualna
 • porada grupowa
 • informacja zawodowa indywidualna
 • informacja zawodowa grupowa

Rozmowa wstępna - pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej, potrzebach i oczekiwaniach osoby bezrobotnej.

Porada indywidualna to proces w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

Informacja zawodowa indywidualna lub grupowa polega na przekazaniu klientom informacji o:

 • aktualnym rynku pracy,
 • zawodach,
 • metodach uzyskania kwalifikacji zawodowych, które mogą być wykorzystane przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych.

Doradca zawodowy pomaga:

 • zapoznać się z najnowszymi metodami poszukiwania pracy,
 • określić indywidualne zainteresowania, umiejętności i predyspozycje zawodowe,
 • przygotować się do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 • sporządzić indywidualny plan działania.

Doradca zawodowy dysponuje:

 • wykazem pracodawców współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy,
 • wykazem Zakładów Pracy Chronionej
 • programem komputerowym Doradca 2000 - w tym autotestami komputerowymi,
 • teczkami z informacjami o zawodach,
 • filmami video o zawodach,
 • wzorami życiorysów i listów motywacyjnych.

UWAGA!
Każdy bezrobotny może skorzystać z fachowej porady i pomocy doradcy zawodowego.
Jeśli jesteś zainteresowany zgłoś się do doradcy zawodowego.

 

Pani Elżbieta Nuckowska, Justyna Michalec, Agnieszka Topolska
PUP Góra pok. nr 6
tel. 065 543 22 25 lub 065 543 36 12 wew. 45,46

Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - doradca zawodowy - stażysta
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - doradca zawodowy - stażysta
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:31:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 08:11:28

Wersja do wydruku...

corner   corner