logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


USŁUGI RYNKU PRACY > Organizacja szkoleń > Szkolenia grupowe


Szkolenia grupowe

 

Szkolenia grupowe inicjowane są przez Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb rynku pracy.

Koszty szkoleń grupowych finansowane są ze środków Funduszu Pracy lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych, a bezrobotnym do 25 roku życia - w okresie odbywania szkolenia - przysługuje stypendium w wysokości 40 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy.

Podstawa prawna:

- art. 40, art. 41 i art. 52 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 315/
- rozporządzenie MPiPS w sprawie standardów usług rynku pracy /Dz. U. z 2007r. Nr 47, poz. 314/
- rozporządzenie MGiP w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego / Dz. U z 2004r. Nr 219, poz. 2222

Procedura postępowania:

przeanalizowanie potrzeb szkoleniowych na podstawie gromadzonych informacji o rynku pracy (analiza zgłaszanych ofert pracy, informacji uzyskanych od pośredników, doradcy zawodowego i samych zainteresowanych bezrobotnych);

ustalenie tematyki szkoleń;

przygotowanie ogólnodostępnej informacji o planowanych szkoleniach;

przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów na szkolenie;

wszczęcie procedury wyboru instytucji szkolącej, zgodnie z przepisami ustawy "Prawo zamówień publicznych";

podpisanie umowy z wybraną jednostką szkolącą;

przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmowy z bezrobotnym ubiegającym się o udział w danym szkoleniu, pod kątem określenia predyspozycji bezrobotnego do wykonywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia;

przygotowanie listy uczestników szkolenia;

wydawanie skierowań na szkolenie;

kontrola przebiegu realizacji szkolenia, rozliczenie kosztów szkolenia zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Iwona Mazur i referent ds. szkoleń Danuta Lis PUP Góra, pok. nr 7, tel.               065 543 22 25        wew.48


Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 11:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 09:02:13

Wersja do wydruku...

corner   corner