logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Pożyczki szkoleniowe

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia ma na celu umożliwienie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagającej szczególnych kwalifikacji.

Koszt szkolenia nie może przekroczyć 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.

 Pożyczka, ta jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

 W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna

- art. 42 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 99 poz 1001 z późniejszymi zmianami/

Procedura postępowania:

1.     przyjęcie pisemnego wniosku bezrobotnego ubiegającego się o przyznanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia;

2.     złożenie weksla in blanco;

3.     pisemna akceptacja współmałżonka pożyczkobiorcy oraz współmałżonków poręczycieli;

4.     zawarcie umowy cywilno - prawnej o przyznaniu pożyczki.

 

Szczegółowe informacji udziela specjalista ds. rozwoju zawodowego Danuta Lis,  PUP Góra, pok. nr 6, tel. 065 543 22 25

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: posrednik
Data wytworzenia informacji: 2005-12-09 12:00:40
Data udostępnienia informacji: 2005-12-09 12:00:40
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 14:01:25

Wersja do wydruku...

corner   corner