logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Pracodawca zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną może wystąpić z wnioskiem o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

 

 

 

 

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

 

 

·        pracodawca zatrudnił skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 

 

·        po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony,

 

 

 

 

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.

 

 

 

 

Zawarta umowa o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne będzie określać w szczególności:

 

 

·        liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;

 

 

·        rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych;

 

 

·        termin i wysokość należnej refundacji z Funduszu Pracy;

 

 

·        obowiązek informowania o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za skierowanym bezrobotnym;

 

 

·        obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową oraz tryb i termin tego zwrotu;

 

 

Podstawa prawna:

 

 

·        ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

 

 

·        rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1683 z późn. zm.),

 

 

 

 

Wniosek o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Żełobowska, pok. 7

 

 

Tel. (065) 543 22 25 wew.34, PUP Góra

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: specjalista
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 09:23:41
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 09:23:41
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-22 11:10:52

Wersja do wydruku...

corner   corner