logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowny Pracodawco!

 • Jeśli poszukujesz wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz fachowców w różnych zawodach;
 • Jeśli chcesz zatrudnić młodych i ambitnych absolwentów różnych rodzajów szkół;
 • Jeśli poszukujesz niewykwalifikowanych pracowników;
 • Jeśli zamierzasz skorzystać z różnych form pomocy;

Pośrednicy Pracy pomogą rozwiązać problemy zatrudnieniowe bezpłatnie, szybko i fachowo.

Przyjmujemy do realizacji każdą zgłoszoną ofertę:

 • Osobiście w urzędzie (pok. nr 5)
 • Telefonicznie (065 543 22 25 wew. 41, 42, 43 i 44)
 • Faxem (065 543 36 12)
 • Listownie ( Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, 56-200 Góra)
 • Drogą elektroniczną ( wrgo@praca.gov.pl )

Formularz zgłoszenia wolnego miejsca pracy.

Przy wypełnianiu "Zgłoszenia wolnego miejsca pracy" należy podać:

 • Dane pracodawcy:
 • dokładną nazwę i adres
 • imię i nazwisko osoby, do której powinni zgłaszać się kandydaci do pracy
 • numer REGON i EKD
 • Informacje o zgłoszonym wolnym miejscu pracy:
  • nazwa zawodu i stanowiska
  • liczba wolnych miejsc pracy
  • dokładne miejsce wykonywania pracy
  • rodzaj zatrudnienia, zmianowość, wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie
  • wymagania stawiane kandydatom tzn. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności, ukończone kursy oraz staż pracy


Zgłoszone oferty zostaną udostępnione na naszych tablicach, w środkach masowego przekazu oraz w Internecie w Bazie Ofert Pracy.

Na życzenie pracodawcy przeprowadzimy profesjonalny dobór kandydatów do pracy:

 • pośrednicy pracy przeprowadzą wstępną rozmowę z kandydatami,
 • wybiorą grupę osób zainteresowanych ofertą,
 • zorganizują spotkanie lub giełdę pracy,

Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wpisuje w karcie referencyjnej (skierowaniu) informacje o jej przebiegu tzn. zatrudnieniu kandydata, odmowie przez kandydata przyjęcia propozycji pracy, nie spełnianiu oczekiwań pracodawcy.

Pracodawco jeżeli jesteś zainteresowany pomocą ze środków Funduszu Pracy zapraszamy do odwiedzenia zakładki >>> INSTRUMENTY RYNKU PRACY

PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu,

pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy,

POWIATOWY URZĄD PRACY NIE MOŻE PRZYJĄĆ OFERTY PRACY, O ILE PRACODAWCA:

- zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,

- w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie

Obowiązki pracodawców wynikają z ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm).

Nazwa dokumentu: Informacje dla pracodawcy
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 07:57:54

Wersja do wydruku...

corner   corner