logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


SZANOWNY PRACODAWCO !

Informujemy, iż z dniem 29.12.2010 r. ulegają zmianie zasady przyjmowania i realizacji ofert pracy.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dokonywane jest przez pracodawcę krajowego w formie PISEMNEJ.
 
Ofertę można zgłosić:
·         osobiście w siedzibie urzędu (pokój nr 9 )
·          listownie
·          faks 655433612
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy lub tel. 65 543 22 25 wew. 41.
 
W przypadku zgłoszenia oferty pracy po raz pierwszy należy dostarczyć do PUP  w Górze dokumenty podstawowe pracodawcy (regon, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

 
Ofertę pracy może zgłosić wyłącznie pracodawca lub pracownik wskazany przez pracodawcę na druku który znajduje się poniżej.

 

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy

 

Formularz zgłoszenia oferty pracy dla obywatela EOG

Zgłoszone krajowe oferty pracy zostaną udostępnione na naszych tablicach, w środkach masowego przekazu oraz w Internecie w Bazie Ofert Pracy oraz za zgodą pracodawcy przekazane do innych Powiatowych Urzędów Pracy do upowszechnienia w ich siedzibach.

Na życzenie pracodawcy przeprowadzimy profesjonalny dobór kandydatów do pracy:
  • pośrednicy pracy przeprowadzą wstępną rozmowę z kandydatami,
  • wybiorą grupę osób zainteresowanych ofertą,
  • zorganizują giełdę pracy,

Pracodawco jeżeli jesteś zainteresowany pomocą ze środków Funduszu Pracy zapraszamy do odwiedzenia zakładki >>> INSTRUMENTY RYNKU PRACY

PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

pracodawca zgłasza krajową ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu, pracodawca zgłaszając krajową ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY NIE MOŻE PRZYJĄĆ OFERTY PRACY, O ILE PRACODAWCA:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
  • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie
Obowiązki pracodawców wynikają z ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm).

 

SZANOWNY PRACODAWCO !

Informujemy, iż z dniem 29.12.2010 r. ulegają zmianie zasady przyjmowania i realizacji ofert pracy.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy dokonywane jest przez pracodawcę krajowego w formie PISEMNEJ.

Ofertę można zgłosić:

  • osobiście w siedzibie urzędu (pokój nr 9 )
  • listownie
  • faks 655433612
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy lub tel. 65 543 22 25 wew. 41

W przypadku zgłoszenia oferty pracy po raz pierwszy należy dostarczyć do PUP w Górze dokumenty podstawowe pracodawcy (regon, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS).

Ofertę pracy może zgłosić wyłącznie pracodawca lub pracownik wskazany przez pracodawcę na druku który znajduje się poniżej.

 

Nazwa dokumentu: Informacje dla pracodawcy
Osoba, która wytworzyła informację: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Michalec - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data udostępnienia informacji: 2005-12-22 10:03:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-03 12:59:02

Wersja do wydruku...

corner   corner