logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Górze rozpoczął realizację projektu "Uwierzyć w siebie – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5 "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka".

Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia z terenu powiatu górowskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej 24 miesięcy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

            Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez dostarczenie uczestnikom umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego.

            W ramach projektu zaplanowano zaktywizowanie grupy 80 osób długotrwale bezrobotnych poprzez usługę pośrednictwa pracy      i doradztwa zawodowego. Wszyscy beneficjenci projektu objęci zostaną szkoleniem motywacyjnym z elementami aktywnego poszukiwania pracy, a następnie zostaną skierowani do odbycia 6 miesięcznych przygotowań zawodowych w miejscu pracy.

            Czas trwanie projektu przypada na okres od 15.05.2006r. do 31.07.2007r. Szacunkowy koszt realizowanego projektu to 447 540,50zł z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 358 032,40zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 89 508,10zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2006-05-17 08:50:38
Data udostępnienia informacji: 2006-05-17 08:50:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 11:54:17

Wersja do wydruku...

corner   corner