logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                          

 

 

 

 

 

 

REZULTATY PROJEKTU

 

 

 

REALIZOWANEGO PRZEZ

POWIATOWY URZĄD PRACY
W GÓRZE

 

 

 

 

 

 

PASZPORT DO ZATRUDNIENIA

 

 

 

 

 

 

WSPOŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, schemat a)

 

 

 

Realizację projektu rozpoczęto 1 kwietnia 2005 roku, a zakończono  30 kwietnia 2006 roku.

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 353 717,63 zł.

 

 

 

w tym:

 

 

 

-              246 700,00 zł. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego,

 

 

 

-                93 247,63 zł. wkład Funduszu Pracy,

 

 

 

-                13 770,00 zł. wkład prywatny.

 

 

 

Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia młodzieży do 25 roku życia, poprzez podjęcie działań ukierunkowanych na: promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże i szkolenia - dające możliwość nabycia doświadczenia zawodowego.

 

 

 

W okresie realizacji projektu wsparciem objęto ogółem 92 osoby bezrobotne, Każdy uczestnik objęty został usługą doradcy zawodowego i pośrednika pracy, do odbycia 6 -miesięcznych staży skierowano 67 osób, w szkoleniu z zakresu języka angielskiego uczestniczyło 20 osób, natomiast 5 osób podjęło pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego.

 

 

 

W trakcie realizacji projektu 4 beneficjentów przerwało udział w projekcie (z powodu: przejęcia gospodarstwa rolnego, podjęcia pracy, rezygnacji z dalszego kontynuowania stażu oraz z winy beneficjenta).

 

 

 

Po zakończeniu udziału w projekcie 26 beneficjentów podjęło zatrudnienie ( w tym: na czas określony 21 osób,  na czas nie określony 2 osoby, 2 osoby podjęły prace w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba podjęła samozatrudnienie).

 

 

 

Beneficjenci projektu zostali poddani  3 krotnemu  badaniu ankietowemu. Pierwsze badanie miało miejsce na początku udziału w projekcie i obejmowało 92 beneficjentów ostatecznych projektu tj. 100%. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż beneficjenci ostateczni projektu

Nazwa dokumentu: Paszport do zatrudnienia
Osoba, która wytworzyła informację: posrednik
Osoba, która odpowiada za treść: posrednik
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2006-04-28 12:34:22
Data udostępnienia informacji: 2006-04-28 12:34:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-13 09:05:39

Wersja do wydruku...

corner   corner