logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                

 

REZULTATY PROJEKTU

 

 

 

REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W GÓRZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„MŁODZI NIEZALEŻNI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPOŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, schemat a)
Realizację projektu rozpoczęto 15 lutego 2006 roku, a zakończono  30 września 2007roku. roku, a zakończono  roku.
Całkowita wartość projektu: 878 048,78 zł
w tym:
-  637 200,00 zł. wkład Europejskiego Funduszu Społecznego,
-  240 848,78 zł. wkład Funduszu Pracy.
 
         Powiatowy Urząd Pracy w Górze z sukcesem zakończył realizację projektu skierowanego do osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie przez okres do 6 miesięcy oraz przez okres od 6 do 24 miesięcy. Nadrzędnym celem projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia w grupie bezrobotnej młodzieży z terenu powiatu górowskiego. Realizacja przewidzianych działań wpłynąć miała przede wszystkim na ułatwienie beneficjentom projektu wejścia na rynek pracy, poprzez zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i podwyższenie kwalifikacji zawodowych, a także stworzeniu możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Wielokierunkowość działań przewidzianych w ramach projektu wynikała ze znajomości potrzeb tej grupy, a w związku z tym działania te były wyjściem naprzeciw nim. W ramach projektu założono realizację staży oraz szkoleń: grafika komputerowa, stylizacja paznokci oraz wizaż i makijaż, prawo jazdy kat. C, D, E, świadectwo kwalifikacyjne na przewóz osób i rzeczy, doskonalenie w zawodzie sprzedawca oraz sekretarka - asystentka szefa. Zdobyte kwalifikacje mają pozwolić na sprawne funkcjonowanie na otwartym rynku pracy. Założono również udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
         Projekt zakładał objęcie wsparciem 239 beneficjentów ostatecznych. Każdy uczestnik objęty został usługą doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Na szkolenie:
Ø      stylizacja paznokci oraz wizaż i makijaż skierowano 14 beneficjentów ostatecznych,
Ø      grafika komputerowa skierowano 15 beneficjentów ostatecznych,
Ø      prawo jazdy kat. D skierowano 5 beneficjentów ostatecznych,
Ø      doskonalenie w zawodzie sprzedawca skierowano 15 beneficjentów ostatecznych,
Ø      świadectwo kwalifikacyjne na przewóz osób i rzeczy skierowano 11 beneficjentów ostatecznych,
Ø      prawo jazdy kat. C skierowano 41 beneficjentów ostatecznych,
Ø      prawo jazdy kat. E skierowano 5 beneficjentów ostatecznych,
Ø      sekretarka – asystentka szefa skierowano 25 beneficjentów ostatecznych.
 
Do odbycia stażu skierowano 106 beneficjentów ostatecznych, natomiast 3 osobom udzielono jednorazowych środki na podjecie działalności gospodarczej.
         W trakcie realizacji projektu 19 beneficjentów ostatecznych przerwało udział w projekcie (z powodu: 1 osoba przerwała odbywanie stażu z powodu przejęcia gospodarstwa rolnego, 4 osoby przerwały staż z własnej winy, 9 osób przerwało staż z powodu podjęcia pracy, 1 osoba przerwała odbywanie stażu z powodu wyjazdu za granicę 2 osoby przerwały odbywanie szkolenia z powodu podjęcia pracy, natomiast kolejne 2 osoby przerwały szkolenie z powodu tymczasowego aresztowania). W miejsce osoby, która przerwała udział w projekcie do odbycia stażu dokierowano 1 beneficjenta ostatecznego. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostało 240 beneficjentów ostatecznych projektu.
         W wyniku wszystkich działań podjętych w ramach projektu od początku realizacji tego projektu 73 beneficjentów ostatecznych, którzy zakończyli udział w projekcie podjęło zatrudnienie.
Zmiana sposobu myślenia i wzrost poczucia własnej wartości ostatecznych beneficjentów oraz nabycie umiejętności pracy w zespole to niemierzalne wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu. Zrealizowane zostały one w wyniku zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu   i szkolenia. Poznanie realiów współczesnego rynku pracy, uzmysłowiło także konieczność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2007-09-28 10:29:12
Data udostępnienia informacji: 2007-09-28 10:29:12
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-12 10:35:23

Wersja do wydruku...

corner   corner