logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                                      

                

        
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze rozpoczął realizację projektu „Wystarczy chcieć”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu Pracy. Adresatami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·              bezrobotni do 25 roku życia,
·               bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·                bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·                bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·                bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·               bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·                bezrobotni niepełnosprawni.
W ramach projektu planuje się zaktywizowanie grupy 285 osób bezrobotnych. Do odbycia 8 miesięcznych staży skierowanych zostanie 65 osób, na przygotowanie zawodowe - 30 osób, natomiast 160 osób weźmie udział w szkoleniach: spawacz – 30 osób, operator wózka jezdnego – 30 osób, prawo jazdy kat. „C” – 20 osób, prawo jazdy kat. „E” – 20 osób, obsługa komputera – 20 osób, operator koparko-ładowarki – 20 osób, opiekunka dziecięca - 10 osób, tworzenie prezentacji i stron www – 10 osób. Ponadto 30 beneficjentów ostatecznych projektu uzyska wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Powiatowy Urząd Pracy oszacował realizację projektu na kwotę 1 488 439,77 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 1 265 100,00 zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 223 339,77 zł.
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel. 065 543 22 25, 065 543 36 12.
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-01-17 09:16:48
Data udostępnienia informacji: 2008-01-17 09:16:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-21 09:15:52

Wersja do wydruku...

corner   corner