logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 15.02.2008r.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 2/2008 o naborze na wolne stanowisko

 

 

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

doradca zawodowy - stażysta

 

 

Nazwa i adres pracodawcy:

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

ul. Podwale 24

 

56-200 Góra

 

 

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:

 

doradca zawodowy- stażysta

 

 

 

Warunki zatrudnienia:

 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • obywatelstwo polskie,

   

 • wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne

   

 • staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia – minimum 3 lata

   

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

   

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

   

 • pełna zdolność do czynności prawnych

   

 • prawo jazdy kat. B

   

 • szkolenia z zakresu obsługi klienta

   

 

 

 

Wymagania  dodatkowe:

 

 

 • dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wydanych na tej podstawie,

   

 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

   

 • znajomość lokalnego rynku pracy,

   

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,

   

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

   

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1)       Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy;

 

a)     udzielanie porad zawodowych indywidualnych i grupowych;

 

b)     określanie predyspozycji psychofizycznych wskazanych przy wyborze zawodu i stanowiska pracy;

 

c)      udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;

 

d)     udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;

 

e)     określanie przydatności kandydatów do zawodu;

 

f)        kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;

 

g)     współpraca z pośrednikiem pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie;

 

 

2)       Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi;

 

a)     wykonywanie specjalistycznych ocen i badań na potrzeby klientów urzędu;

 

b)     ocena wyników badań i ich wykorzystywanie w pracy z klientem;

 

 

3)       Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

 

a)     udzielanie informacji i doradztwa pracodawcom w zakresie doboru kandydatów  do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;

 

 

4)       Tworzenie banku danych nt. informacji zawodowej;

 

a)     opracowywanie informacji zawodowej;

 

b)     odpowiednie gromadzenie i aktualizowanie informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie;

 

c)      opracowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz;

 

 

5)       Popularyzacja usług w zakresie doradztwa wśród klientów urzędu;

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • kserokopia dowodu osobistego

   

 • życiorys (CV) i list motywacyjny

   

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

   

 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności na w/w stanowisku

   

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku wyłonienia w drodze naboru i zatrudnienie w PUP dostarczenie zaświadczenia o niekaralności)

   

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

   

 • kserokopie świadectw pracy

   

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie

   

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

   

 • prawo jazdy kat. B

   

 

 

 

 

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  28.02.2008r. do godz. 14.00

 

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko doradca zawodowy- stażysta”

 

Dokumenty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze, ul. Podwale 24,  56-200 Góra – pok. nr 8 (sekretariat)

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną oraz poza ogłoszeniem.

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Powiatowego Urzędu Pracy

 

w Górze

 

 

Barbara Murlik

 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-02-15 12:24:07
Data udostępnienia informacji: 2008-02-15 12:24:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-15 12:34:33

Wersja do wydruku...

corner   corner