logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2008r. rozpoczął i z sukcesem realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki na częściowe sfinansowanie realizacji projektu Urząd Pracy pozyskał z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych tytuł projektu „Wystarczy chcieć”. Podstawowym celem projektu jest zaktywizowanie 285 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie pracy w tym w szczególności osób znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·                          bezrobotni do 25 roku życia,
·                          bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·                          bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·                         bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·                          bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·                          bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·                          bezrobotni niepełnosprawni.
W ramach projektu planuje się skierowanie 65 osób do odbycia 8 miesięcznych staży, na przygotowanie zawodowe - 30 osób, natomiast 160 osób weźmie udział w szkoleniach: spawacz – 30 osób, operator wózka jezdnego – 30 osób, prawo jazdy kat. „C” – 25 osób, prawo jazdy kat. „E” – 20 osób, obsługa komputera – 20 osób, operator koparko ładowarki – 20 osób, opiekunka dziecięca - 10 osób, tworzenie prezentacji i stron www – 5 osób. Ponadto 30 beneficjentów ostatecznych projektu uzyska wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Powiatowy Urząd Pracy oszacował realizację projektu na kwotę 1 488 439,77 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 1 265 100,00 zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 223 339,77 zł.
 
            Od 01.03.2008r. do odbycia stażu skierowano 40 beneficjentów ostatecznych, a na przygotowanie zawodowe 15 osób. W terminie 03.03.2008r. – 11.03.2008r. 14 beneficjentów zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej odbyło szkolenie przedsiębiorczość od A do Z.
Nadal trwa rekrutacja beneficjentów ostatecznych wyrażających chęć wzięcia udziału w projekcie.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel. 065 543 22 25, 065 543 36 12.
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-03-17 09:45:16
Data udostępnienia informacji: 2008-03-17 09:45:16
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 09:52:23

Wersja do wydruku...

corner   corner