logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra, dnia 17.02.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 - 2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
PRAWO JAZDY KAT. C
 
Liczba uczestników szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 25 osób z podziałem na dwie grupy:
- pierwsza grupa – 15 osób,
- druga grupa – 10 osób.
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie podstawowe z zakresu prawo jazdy kat. C obejmuje 50 godzin, w tym:
- 20 godzin zajęcia teoretyczne,
- 30 godzin zajęcia praktyczne.
 
Nazwa jednostki szkolącej
Ośrodek Szkolenia Kierowców „KASIA”, ul. Ślusarska 24 Dębno Polskie, 63 – 900 Rawicz
 
Miejsce  szkolenia
- zajęcia teoretyczne: sala wykładowa ul. Grunwaldzka 29, 63 – 900 Rawicz
- zajęcia praktyczne : plac manewrowy ul. Marcinkowskiego, 63 – 900 Rawicz
 
Termin szkolenia:
- pierwsza grupa (15 osób) od 01.04.2008r. do 05.05.2008r.
- druga grupa (10 osób) od 06.05.2008r. do 16.06.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
- osiągnęły wymagany przepisami ustawy wiek (18 lat)
- posiadają prawo jazdy kat. B
- nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacj.
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- pamiątkowy dyplom.
 
Nabór na powyższe szkolenie rozpocznie się 18 marca 2008 roku.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 4  w godz. od 800 do 1400

Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 12:59:08
Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 12:59:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-19 07:23:26

Wersja do wydruku...

corner   corner