logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 21.03.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                     2007 - 2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
ODSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z EGZAMINEM Z DOZORU TECHNICZNEGO
 
Liczba uczestników szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 30 osób z podziałem na dwie grupy:
- pierwsza grupa – 15 osób,
- druga grupa – 15 osób.
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie  z zakresu obsługi wózków jezdniowych z egzaminem z dozoru technicznego obejmuje 67 godzin, w tym:
- 48 godzin zajęcia teoretyczne,
- 19 godzin zajęcia praktyczne.
 
Nazwa jednostki szkolącej
Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDYTOR”, ul. Kilińskiego 4, 64 – 100 Leszno
 
Miejsce  szkolenia
- zajęcia teoretyczne: Liceum Ogólnokształcące, ul. Szkolna 1, 56 – 200 Góra
 - zajęcia praktyczne : Ośrodek Szkolenia Zawodowego „EDYTOR”, ul. Kilińskiego 4, 64 – 100 Leszno
 
Termin szkolenia:
- pierwsza grupa (15 osób) od 14.04.2008r. do 09.05.2008r.,
- druga grupa (15 osób) od 15.07.2008r. do 08.08.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
- posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe,
- nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacj.
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- uprawnienia wydane przez Instytut Dozoru Technicznego
 
Nabór na powyższe szkolenie trwa od 21.03.2008r. do 30.06.2008r.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 4                     w godz. od 800 do 1400

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-03-21 10:36:20
Data udostępnienia informacji: 2008-03-21 10:36:20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-21 10:39:55

Wersja do wydruku...

corner   corner