logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 03.04.2008r.

Ogłoszenie nr 3/2008

Na podstawie art. 3a i 3e ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Górze
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
LIDER KLUBU PRACY

Nazwa i adres pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Podwale 24
56-200 Góra

Nazwa stanowiska na które prowadzony jest nabór:
LIDER KLUBU PRACY

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • wykształcenie wyższe zawodowe /kierunek psychologia lub pedagogika/,
  • wykonywanie zadań w zakresie aktywnego poszukiwania pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy,
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-04-03 12:24:38
Data udostępnienia informacji: 2008-04-03 12:24:38
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-03 12:31:41

Wersja do wydruku...

corner   corner