logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra, dnia 18.04.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
OBSŁUGA KOMPUTERA I-go i II-go stopnia
 
Liczba uczestników szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć praktycznych
 
Nazwa jednostki szkolącej
DZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14, 59 – 300 Lubin
 
Miejsce  szkolenia
Zespół Szkół w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56 – 20 Góra
 
Termin szkolenia:
od 12.05.2008r. do 04.06.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
- posiadają minimum wykształcenie zawodowe
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- certyfikat
 
Nabór na powyższe szkolenie trwa od 18.04.2008r. do 30.04.2008r.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 5  w godz. od 800 do 1400

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-04-21 11:02:59
Data udostępnienia informacji: 2008-04-21 11:02:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-21 11:08:28

Wersja do wydruku...

corner   corner