logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PLAN SZKOLEN OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2008R
do Regionalnego programu pod nazwą „Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji”
realizowanego ze środków pozyskanych z rezerwy   Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Prawo jazdy kat „C”
Czas trwania kursu
50 godzin
Ilość osób
Dwie grupy po 10 osób
Wymagania dotyczące kandydata
Osoby posiadające prawo jazdy kat „B” brak przeciwwskazań do pracy jako kierowca. Szkolenie adresowane jest do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*
Krótki zakres tematyczny
Szkolenie ma celu przygotowanie beneficjentów ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów lub zespołu pojazdów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego
Przewidywany termin realizacji
1 grupa lipiec - sierpień 2008r
2 grupa wrzesień - październik 2008r
 
Kurs motywacyjny z elementami aktywnego poszukiwania pracy
Czas trwania kursu
59 godzin
Ilość osób
Dwie grupy po 15 osób
Wymagania dotyczące kandydata
Szkolenie adresowane jest do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*
Krótki zakres tematyczny
Przełamywanie barier psychologicznych w sytuacji zmiany,
samoświadomość w projektowaniu własnego rozwoju,
plan działań ułatwiających powrót na rynek pracy,
indywidualne spotkanie z psychologiem.
Przewidywany termin realizacji
1 grupa miesiąc październik 2008
2 grupa miesiąc listopad        2008r
 
 
*art.  49 w stosunku do:
 „ 1) bezrobotnych do 25 roku życia,
    2) bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
        dziecka,
    3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
    4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
        wykształcenia średniego,
    5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
    6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
    7) bezrobotnych niepełnosprawnych”.
 
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Lis - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Lis - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-04-29 13:54:44
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 13:54:44
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 14:03:01

Wersja do wydruku...

corner   corner