logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Góra, dnia 02.05.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 
Liczba uczestników szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie obejmuje 120 godzin, w tym:
- 54 godziny -  zajęcia teoretyczne,
- 66 godzin  - zajęcia praktyczne.
 
Nazwa jednostki szkolącej
Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr, ul. Niklowa 3/1, 53 - 435 Wrocław
 
Miejsce  szkolenia
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Górze, ul. Piastów 7, 56 – 200 Góra
 
Termin szkolenia:
od 16.06.2008r. do 11.07.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
- posiadają minimum wykształcenie podstawowe,
- posiadają umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi oraz uzdolnienia artystyczne i manualne,
- posiadają dobrą kondycję psychofizyczną
- są spostrzegawcze, cierpliwe, obowiązkowe i odpowiedzialne.
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- certyfikat
 
Nabór na powyższe szkolenie trwa od 02.05.2008r. do 25.05.2008r.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 5  w godz. od 800 do 1400
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-05-02 13:49:51
Data udostępnienia informacji: 2008-05-02 13:49:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-02 14:05:43

Wersja do wydruku...

corner   corner