logo
  PUP Góra
:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Góra, dnia 06.06.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
 
Liczba uczestników szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób.
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie „Operator koparko – ładowarki” obejmuje 206 godzin, w tym:
- 116 godzin - zajęcia teoretyczne,
- 90 godzin  - zajęcia praktyczne.
 
Nazwa jednostki szkolącej
Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego „KANN”, ul. Golęcińska 9, 60 – 626 Poznań
 
Miejsce  szkolenia
Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego „KANN”, ul. Golęcińska 9, 60 – 626 Poznań
 
Termin szkolenia:
od 01.09.2008r. do 25.09.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze,
- mają ukończone 18 lat,
- posiadają minimum wykształcenie podstawowe,
- nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora koparko - ładowarki
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- „Książeczkę operatora maszyn roboczych”
 
 
Nabór na powyższe szkolenie trwa od 06.06.2008r. do 31.07.2008r.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 7   w godz. od 800 do 1400

: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
: 2008-06-06 11:14:05
: 2008-06-06 11:14:05
: 2008-06-09 11:37:33

...

corner   corner