logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze od 1 maja 2008 roku realizuje projekt pt. „Inwestycja w kadry” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy przez okres około 22 miesięcy oraz wyposażenie ich stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy.
W ramach tego projektu został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy. Na ogłoszony konkurs nie została złożona ani jedna oferta w wyniku czego PUP w Górze ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – pośrednik pracy stażysta. W ramach tego ogłoszenia wpłynęło 6 ofert aplikacyjnych z których zostały wyłonione 3 oferty które spełniały wymogi formalne. Kolejnym etapem rekrutacji była rozmowa kwalifikacyjna, która pozwoliła ocenić predyspozycje i umiejętności kandydatów na stanowisko pośrednika pracy – stażysty. W wyniku tej rozmowy została wyłoniona osoba, która otrzymała największą ilość punktów.
W kolejnym etapie realizacji projektu PUP w Górze przeprowadził procedurę związaną z zakupem sprzętu komputerowego dla zatrudnionego pośrednika pracy – stażysty. W miesiącu sierpniu został ogłoszony kolejny nabór na wolne stanowisko pracy dla pośrednika pracy. W wyniku weryfikacji ofert złozonych na to stanowisko nie została wybrana ani jedna osoba, która spełniałaby wymagania stawiane na stanowisku pośrednika pracy. W związku z powyższym w październiku PUP w Górze ogłosił kolejny nabór na stanowisko urzędnicze pośrednika pracy stażysty. 
 
 
 
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel.               065 543 22 25       ,               065 543 36 12       .
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data udostępnienia informacji: 2008-06-24 12:36:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-28 12:56:14

Wersja do wydruku...

corner   corner