logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Więcej środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2008 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Pozyskane środki będące w dyspozycji Samorządu Województwa przeznaczone są na realizację dwóch regionalnych programów „Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji” oraz „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie – przedsiębiorca”.
Pierwszy program „Inwestycje w kapitał ludzki poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji” adresowany jest do grupy 270 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Górze i będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Celem tego programu jest dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, stażach i przygotowaniach zawodowych.
Realizacja tego programu przypada na okres od 01.05.2008r. do 31.12.2008r., a jego wartość została oszacowana na kwotę 929.763,00 zł.
Drugi program „Wsparcie przedsiębiorczości w regionie – przedsiębiorca” adresowany jest do 15 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zarejestrowanych w PUP w Górze. Program zakłada jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób zainteresowanym stworzeniem własnego miejsca pracy oraz utworzenie 5 miejsc pracy poprzez refundację pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Głównym celem tego programu jest tworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych miejsc pracy oraz kształtowanie kreatywnych postaw, służących rozwojowi przedsiębiorczości  i samozatrudnienia. Czasookres realizacji programu to 01.06.2008r. – 31.12.2008r., a jego wartość kształtuje się na poziomie 232.800,00 zł.

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-06-26 13:40:59
Data udostępnienia informacji: 2008-06-26 13:40:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-26 13:50:48

Wersja do wydruku...

corner   corner