logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
W związku z kolejnymi oszczędnościami powstałymi w budżecie projektu pt.: "Wystarczy chcieć" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Górze wprowadził zmiany we wniosku o dofinansowanie w/w projektu.
Zmiany te dotyczą zwiększenia liczby beneficjentów ostatecznych i przesunięcia środków finansowych między założonymi formami wsparcia oraz zorganizowanie szkolenia prawo jazdy kat. "C" dla dodatkowej grupy 13 osób bezrobotnych .
Adresatami projektu są osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Górze w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
·                          bezrobotni do 25 roku życia,
·                          bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·                          bezrobotni powyżej 50 roku życia,
·                          bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·                          bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·                          bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
·                          bezrobotni niepełnosprawni.
 
Po wprowadzeniu zmian w projekcie planuje się zaktywizowanie grupy 314 osób bezrobotnych. Do odbycia 8 miesięcznych staży skierowanych zostało 66 osób, na przygotowanie zawodowe - 31 osób, natomiast 189 osób wzięło udział w szkoleniach: spawacz – 30 osób, operator wózka jezdnego – 30 osób, prawo jazdy kat. „C” – 25 osób, prawo jazdy kat. „E” – 20 osób, obsługa komputera – 20 osób, opiekunka dziecięca - 10 osób, operator koparko-ładowarki 24 osoby, a 30 beneficjentów ostatecznych projektu uzyskało wiedzę i niezbędne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto kolejnych 5 beneficjentów projektu otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W trakcie realizacji są jeszcze szkolenia takie jak: tworzenie prezentacji i stron www – 10 osób, prawo jazdy kat. "C" - 13 osób. 
Czas trwania projektu przypada na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r., a jego wartość wynosi 1 488 439,77 zł, z czego wkład wspólnotowy (Europejski Fundusz Społeczny) to 1 265 100,00 zł, a wkład własny (Fundusz Pracy) to 223 339,77 zł.
 
 
 
Szczegółowych informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, ul. Podwale 24, tel.               065 543 22 25       ,               065 543 36 12       .
 
 
 
 

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-08-20 09:02:52
Data udostępnienia informacji: 2008-08-20 09:02:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-15 09:55:03

Wersja do wydruku...

corner   corner