logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy w Górze w 2008 roku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w okresie od 15.07.2008r. do 31.12.2008r. będzie realizowany program pt.: „Aktywny bezrobotny”. Uczestnikami tego programu będzie grupa 112 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze, a przede wszystkim będą to osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych i bez doświadczenia zawodowego oraz osoby długotrwale bezrobotne.
Potrzeba realizacji tego programu wynika z trudnej sytuacji powiatu górowskiego, w którym identyfikowany jest jeden z najwyższych poziomów stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim. Celem tego programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zintensyfikowanie działań Urzędu na rzecz osób bezrobotnych jak i pracodawców zainteresowanych stworzeniem miejsca pracy. Dlatego też PUP w Górze w ramach tego programu założył realizację takich form aktywizacyjnych jak:
·         roboty publiczne,
·         prace interwencyjne,
·         refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
·         szkolenia.
Działania te mają wpłynąć przede wszystkim na ułatwienie wejścia lub powrót osób bezrobotnych na rynek pracy. Przyczynić się mają również do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej oraz mobilności i atrakcyjności uczestników programu na rynku pracy. Wartość programu została oszacowana na kwotę 500 000,00zł.
 
Szczegółowych informacji na temat realizowanego programu można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze ul. Podwale 24, Tel.               065 543 22 25        lub               065 543 36 12       .

Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-08-20 09:16:09
Data udostępnienia informacji: 2008-08-20 09:16:09
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-20 09:41:28

Wersja do wydruku...

corner   corner