logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
Góra, dnia 18.09.2008r.
 
OGŁOSZENIE
O SZKOLENIU PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI
Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż ogłasza nabór na szkolenie realizowane w ramach projektu „Wystarczy chcieć” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotny” z zakresu:
 
TWORZENIE PREZENTACJI I STRON WWW
 
Liczba uczestników szkolenia:   Szkolenie przeznaczone jest dla 10
 
Liczba godzin szkolenia
Szkolenie z zakresu „Tworzenie prezentacji i stron www” obejmuje 40 godzin zajęć praktycznych
 
Nazwa jednostki szkolącej:DZDZ Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego Lubin, ul. M. Skłodowskiej Curie 14c, 59-300 Lubin
 
Miejsce  szkolenia:    Zespół Szkół w Górze, ul. Armii Polskiej 15a, 56-200 Góra
 
Termin szkolenia:     od 14.10.2008r. do 23.10.2008r.
 
Charakterystyka osób oraz wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Szkolenie adresowane jest do osób, które:
- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Górze
- posługują się komputerem w środowisku WINDOWS w zakresie: uruchamiania programów, tworzenia katalogów (folderów), zapisu i odczytu pliku z dysku, kopiowania i kasowania plików oraz katalogów (folderów),
- potrafią korzystać z Internetu (wyszukiwać i pozyskiwać zasoby)
- posiadają zmysł graficzny
 
Rodzaje zaświadczeń i dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
- zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
- pamiątkowy dyplom.
Nabór na powyższe szkolenie trwa od 18.09.2008r. do 30.09.2008r.
Zapisy osób zainteresowanych udziałem w w/w szkoleniu przyjmowane są w pok. nr 7 w godz. od 800 do 1400

Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Mazur - specjalista ds. rozwoju zawodowego
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Czerwonka - specjalista ds. programów
Data wytworzenia informacji: 2008-09-18 08:23:07
Data udostępnienia informacji: 2008-09-18 08:23:07
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:28:16

Wersja do wydruku...

corner   corner