logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


U W A G A !!!

ZMIANA W PRZEPISACH DOT. UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH W
PRZYPADKU BEZROBOTNYCH.

(art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jednolity Dz. U. nr 164 poz. 1027 z 2008r.)

Kogo dotyczy;.
- zmiana dotyczy tylko i wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Na czym polega zmiana:
Dotychczas jeśli osoby zarejestrowane jako bezrobotne miały możliwość uzyskania ubezpieczenia poprzez zgłoszenie u ubezpieczonego współmałżonka - tenże status członka rodziny powodował, iż urzędy pracy nie zgłaszały i nie opłacały składek zdrowotnych za takie osoby bezrobotne. Formalnie więc osoba taka była bezrobotna ale ubezpieczenie zdrowotne miała w postaci statusu członka rodziny u współmałżonka.

Od stycznia 2009 urzędy pracy nie mogą stosować już tego zwolnienia, więc wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach na przełomie roku 2008/2009, które dotąd miały ubezpieczenie z tytułu statusu członka rodziny - z dniem 01.01.2009 uzyskały własny tytuł do ubezpieczenia a urząd pracy będzie odprowadzał za nie składkę zdrowotną.

Przykład 1

  • Pani Anna Kowalska nie pracuje i nie jest zarejestrowana w PUP, prowadzi dom i zajmuje się małymi dziećmi. Jej mąż zgłosił ją i dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy.
  • W tej sytuacji po 1.01.2009 nic się nie zmienia, gdyż Pani Anna nie jest zarejestrowana jako bezrobotna.

Przykład 2

  • Pani Katarzyna Nowak jest zarejestrowana w PUP od ubiegłego roku do nadal. Jej mąż pracuje w Polsce i zgłosił ja w ubiegłym roku wraz z dziećmi do ubezpieczenia jako członków rodziny.
  • W tej sytuacji po 1.01.2009 Pani Katarzyna Kowalska zostaje zgłoszona do ubezpieczenia przez PUP, urząd odprowadza składkę i wystawia bądź potwierdza dokumenty z tym związane. Mąż Pani Katarzyny zgłasza u swojego pracodawcy wyrejestrowanie żony ze statusu członka rodziny. Dzieci mogą zostać zgłoszone u męża bądź może zgłosić je Pani Katarzyna w PUP wówczas mąż powinien je wyrejestrować u siebie.

Przykład 3

  • Pani Joanna Wiśniewska jest zarejestrowana w PUP od ubiegłego roku do nadal. Jej mąż pracuje w innym kraju UE i zgłosił ją wraz z dziećmi jako członków rodziny na druku EI06/EI09. 
  • W tej sytuacji po 1.01.2009 Pani Joanna Wiśniewska zostaje zgłoszona do ubezpieczenia
    przez PUP urząd odprowadza składkę i wystawia bądź potwierdza dokumenty z tym związane. Pani Joanna musi ponadto zgłosić w PUP dzieci do ubezpieczenia. O wszystkich zmianach winna poinformować pisemnie NFZ i zwrócić poświadczenia E l 06/E 109 (z wyjątkiem poświadczenia E l 06 pracującego zagranicą męża). NFZ powiadomi instytucję ubezpieczeniową kraju zatrudnienia męża o zmianie w uprawnieniach członków rodziny.

 

Nazwa dokumentu: Zmiana w przepisach dot. ubezpieczeń zdrowotnych w przypadku bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-01-28 13:04:28
Data udostępnienia informacji: 2009-01-28 13:04:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-28 13:14:58

Wersja do wydruku...

corner   corner