logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

       Tutejszy urząd udostępnia informację Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu dla osób, które utraciły pracę za granicą i powracają z zamiarem rejestracji w powiatowych urzędach pracy oraz składają wnioski o przyznanie prawa do zasiłku po pracy za granicą w w.w. urzędzie oraz jego filiach.
              Informacja ta będzie pomocna w celu usprawnienia procedur związanych z pozyskiwaniem formularza E-301
 
Formularz E-301 - zabezpieczenie na wypadek bezrobocia
 
Początek 2009 roku to okres niekorzystny dla osób, które do tej, pory pracowały w Republice Czeskiej. Światowy kryzys dosięgnął Polaków pracujących w czeskich zakładach pracy w Broumowie, Nachodzie, Trutnovie, Mladej Boleslav, Jicinie, Kolinie ... Praktycznie w całym pasie przygranicznym województwa dolnośląskiego Pracodawcy czescy redukując stanowiska pracy w branżach motoryzacyjnej, tekstylnej, w przemyśle elektronicznym, rezygnują w pierwszej kolejności z cudzoziemców. Choć są wyjątki - Polacy są wysoko cenionymi pracownikami, i tak w firmie Saargumi w Nachodzie, pracodawca czeski zwolnił w pierwszej kolejności pracowników czeskich, a w ostateczności Polaków. Do powiatowych urzędów pracy oraz do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu trafiają byli już pracownicy czeskich zakładów pracy z pytaniem, co robić?
 
Pracownik przygraniczny czy powracający?
Nieznajomość prawa unijnego dotyczącego zatrudnienia i bezrobocia może być dla polskich pracowników bardzo niekorzystna Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jest się pracownikiem przygranicznym czy powracającym. Pracownik przygraniczny to osoba zatrudniona w którymś z państw członkowskich, lecz mieszkająca na stale w innym państwie i powracająca do niego codziennie lub raz w tygodniu. Pracownik z takim statusem ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kraju, w którym mieszka, czyli w Polsce.
 
Przykład:
Pan Kowalski mieszka na stale w Kudowie Zdroju, ale pracuje w firmie Rubena w Hronovie i codziennie dojeżdża do pracy z miejsca zamieszkania. Ma więc status pracownika przygranicznego. Gdy straci pracę, zasiłek dla bezrobotnych będzie mu wypłacał polski powiatowy urząd pracy.
Pracownik powracający to osoba, która wyjeżdża za granicę jedynie w celach zarobkowych (na kontrakt lub na umowy długoterminowe), i powraca do kraju z zamiarem zamieszkiwania w Polsce (w świetle przepisów unijnych w Polsce koncentrują się jego życiowe interesy). Pracownik powracający ma prawo do zasiłku w państwie ostatniego zatrudnienia (jeśli jest tam czasowo zameldowany i spełni warunki stawiane przez państwo, w którym ubiega się o zasiłek). Są to m.in. osoby, które wyjeżdżają w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Republiki Czeskiej, itp.
 
Przykład:
Pan Nowak mieszka na stale w Polsce, ale pracuje w przygranicznym mieście w Czechach. Do domu przyjeżdża dwa razy w roku, bo ma taką umowę ze swoim pracodawcą. W Polsce ma rodzinę, to tutaj koncentrują się jego najważniejsze sprawy życiowe.
Zgodnie z rozporządzeniem unijnym ma on status pracownika powracającego. Gdy utraci pracę, świadczenia z tytułu bezrobocia będzie mu wypłacał czeski, a nie polski urząd pracy ale pod warunkiem, że pan Nowak będzie do dyspozycji czeskiego urzędu pracy (tzn. będzie się stawiał na każde jego wezwanie, urząd będzie kontrolował czy pan Nowak wykazuje "gotowość do pracy") jeśli pan Nowak z jakichkolwiek przyczyn nie będzie chciał korzystać z zasiłku w Republice Czeskiej, powraca do kraju i może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce.
 
Formularz
E-301
Każde państwo członkowskie dysponuje zbiorem formularzy w języku narodowym. We wszystkich państwach formularze są identyczne, co do treści i układu graficznego Każda informacja zawarta w określonym polu formularza musi mieć to samo znaczenie we wszystkich językach. Aby wnioskować o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, po pracy w krajach U E/EOG, należy przedłożyć właściwie wypełniony formularz E-30l. Uzyskanie formularza E-301 z instytucji właściwej państwa zatrudnienia należy do osoby bezrobotnej, starającej się o otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. jeżeli z jakiś względów osoba, która utraciła pracę za granicą, nie pozyskała formularza E-301, może o druk ten wnioskować w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu oraz jego filiach w Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wrocławiu. Nie jest to jednak korzystne dla bezrobotnego, ponieważ oczekiwanie na formularz E-301, o pozyskanie którego wnioskuje w wojewódzkim
urzędzie pracy, trwa do dwóch miesięcy (a w przypadku Wioch nawet pół roku), Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce przysługuje od dnia udokumentowania okresu uprawniającego do zasiłku, czyli od dnia dostarczenia do DWUP w Wałbrzychu formularza E-301. Za okres oczekiwania na formularz E 301- zasiłek nie przysługuje.
Dlatego, jeśli jesteś pracownikiem przygranicznym lub powracającym - zgłoś się do odpowiedniej instytucji właściwej, w kraju, w którym pracowałeś! Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej www.dwup.pl w zakładce "Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego" lub na stronie http://www.mpips.gov.pl/index.ph?gid=52
W Republice Czeskiej oraz w Niemczech formularze E-301 są wydawane przez właściwe terytorialnie dla miejsca zatrudnienia urzędy pracy (w Czechach - Urad Prace, w Niemczech - Arbeitsamt).
 
Polski zasiłek krok po kroku
  1. Po pracy zakończonej za granicą swe pierwsze kroki skieruj do właściwego terytorialnie powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się tam jako osoba bezrobotna.
  2. Weź ze sobą formularz E-301, zaświadczenie o rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, polskie świadectwa pracy, dowód osobisty oraz książeczkę Wojskową (w przypadku mężczyzn)
  3. Zgłoś się osobiście do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu lub do jego filii i złóż wniosek o przyznanie prawa do zasiłku na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
  4. Jeśli nie przywiozłeś ze sobą formularza E-301, weź ze sobą również oryginał świadectwa pracy z Republiki Czeskiej (potvrzeni o zamestnani) lub z Niemiec (arbeitsvertrag), a wojewódzki urząd pracy pozyska w twoim imieniu formularz E-301.
  5. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku będzie przyznana na zasadach prawa polskiego, gdzie długość pobierania świadczenia zależy od sposobu zakończenia pracy i przeciętnej stopy bezrobocia w miejscu zamieszkania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy (jest to 3, 6, 12 lub 18 miesięcy). Wysokość zasiłku zależy od długości stażu pracy i jest to odpowiednio 441,50 zł brutto (okres zatrudnienia do 5 lat), 551,80 zł brutto (staż pracy od 5 do 20 lat) i 661,20 zł brutto miesięcznie (więcej niż 20 lat stażu pracy).
  6. Od tej decyzji wydanej przez Marszalka Województwa Dolnośląskiego przysługuje odwołanie do ministra właściwego ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
 Do kogo zgłaszać się po informację
 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
Oddział Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego ul. Ogrodowa SB, 58-306 Wałbrzych
Tel. (074) 8866512, 8866513, Fax: (074) 8408114 e-mail: magdalena.gwiazda@dwup.pl. ewa.kapuscinska@dwup.pl, elzbieta.maka@dwup.pl,
 
Filia DWUP we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław Tel. (071) 3365826, fax: (071) 7829212
e-mail: robert.badzioch@dwup.pl.danuta.fertig@dwup.pl
 
Filia DWUP w Legnicy Plac Wolności 4, 59-220 Legnica
Tel. (076) 8629010, fax: (076) 8626867
 
Filia DWUP Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra Tel i fax: (075) 7522754
   
Informacjami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dysponują również wszystkie powiatowe urzędy pracy na terenie Dolnego Śląska

Nazwa dokumentu: Formularz E-301
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-03-04 14:32:34
Data udostępnienia informacji: 2009-03-04 14:32:34
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-04 14:37:43

Wersja do wydruku...

corner   corner