logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
plus Finanse i mienie
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Góra, dnia 01 wrzesień 2009 r.

Znak postępowania: KA-271-3/IO/2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach postępowania na dostawę sprzętu komputerowego prowadzonego w ramach umowy ramowej nr DI/FP/4/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) udzielam następujących informacji:
Wybór najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez:
Konsorcjum firm: Logon S.A. (lider Konsorcjum), z siedzibą w Bydgoszczy, kod poczt. 85-098, ul. Piotrowskiego 7 - 9, UNIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 01-652, ul. Potocka 14, oraz PC Factory S.A., z siedzibą w Warszawie, kod poczt. 02-823, ul. Osmańska 11

Uzasadnienie:
Zamawiający, zgodnie z treścią Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadził badanie i ocenę ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. W toku badania stwierdzono, że oferta złożona przez ww. Konsorcjum jest najkorzystniejsza cenowo spośród ofert, które zostały złożone w niniejszym postępowaniu.

Oferty odrzucone
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, która została złożona w przedmiotowym postępowaniu.

 

Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-01 14:47:00
Data udostępnienia informacji: 2009-09-01 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-02 07:51:39

Wersja do wydruku...

corner   corner