logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Góra
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE O URZĘDZIE
plus Kontakt z Urzędem
plus Podstawa prawna działania
plus Przedmiot działalności i kompetencje Urzędu
plus Organizacja Urzędu
minus Kadra kierownicza
minus Majątek Urzędu
minus Ochrona Danych Osobowych
 ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU
plus Tryb działania urzędu
plus Sprawy w Urzędzie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
plus Nabór pracowników
minus Zarządzenia
minus Kontrole zewnętrzne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Ogłoszenia o przetargach
minus Rozstrzygnięcia przetargów
plus Zapytania ofertowe do wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty lokalne
minus EURES - praca za granicą
 DLA BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Druk ZUS ZLA na potwierdzenie niezdolności do podjęcia pracy
minus Terminy wypłat świadczeń
 DLA PRACODAWCY
minus Dla pracodawców i przedsiębiorców
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 STATYSTYKI I ANALIZY RYNKU PRACY
minus Statystyki
 INNE
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


eczenie w krajach Unii Europejskiej

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej, mają prawo do skorzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia (rolę tę pełnią w UE formularze serii E-100).
W przypadku wyjazdu turystycznego jest to druk E-111; przed wyjazdem należy potwierdzić prawo do ubezpieczenia w oddziale NFZ. W Danii, Holandii, Hiszpanii, Finlandii, Norwegii i Szwecji zaświadczenie pokazuje się bezpośrednio w placówce medycznej. W Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii, Lichtensteinie, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Włoszech trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Taka wcześniejsza rejestracja nie obowiązuje w Niemczech od 1 lipca 2004 roku. Zgłaszać się można bezpośrednio do lekarza.
W każdym z państw UE obowiązują inne zasady i organizacja udzielania świadczeń, których polski turysta jest zobowiązany przestrzegać. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje współpłacenie (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski turysta będzie musiał zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. (np. w Niemczech opłata wynosi 10 euro kwartalnie przy wizycie u pierwszego lekarza; aby zapobiec ponownemu płaceniu tej opłaty u kolejnego lekarza należy przy pierwszej wizycie najlepiej danym kwartele /najlepiej najlepiej tzw lekarza domowego/ uzyskać tzw. przekaz /Überweisung/ potwierdzający fakt zapłacenia tej opłaty; ponadto są pobierane opłaty za wypisanie recepty, za leki wydawane na receptę /średnio 10% ich kosztów oraz przewóz karetką/ )
 
UWAGA: Dokument E-111 nie zapewnia uprawnienia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą.
Osoby ubezpieczone w jednym państwie członkowskim będą też mogły wyjechać na leczenie do innego kraju na podstawie druku E-112. W takim przypadku potrzebna będzie dodatkowo zgoda NFZ.
Obywatele polscy, podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, są uprawnieni do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, by stan zdrowia nie pogorszył się przez okres studiów. To oznacza, że mogą leczyć się nie tylko w przypadkach nagłych (jak turyści), ale otrzymają pomoc w każdej potrzebie zdrowotnej: np. w chorobie przewlekłej, mogą wykonać na koszt ubezpieczalni niezbędne badania okresowe, czy korzystać z porad lekarzy specjalistów. Wyjeżdżając należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ubezpieczeniu na druku E-128, wypełnione przez NFZ.
Szczególnymi przywilejami cieszą się emeryci i renciści, którzy mają prawo do wszystkich świadczeń koniecznych w czasie ich pobytu w innym państwie. Obowiązuje ich druk E-121, będący zaświadczeniem o zarejestrowaniu emeryta lub rencisty.
Osoby zamieszkujące i pracujące legalnie na terenie kraju unijnego oraz odprowadzające składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w danym kraju, mają takie same prawa do świadczeń medycznych, jak obywatele państwa w którym przebywają. Prawo to przysługuje również najbliższej rodzinie danej osoby: - członków najbliższej rodziny, zamieszkujących w kraju unijnym, należy zgłosić do ubezpieczenia na druku E-106, - osoby mieszkające i pracujące w kraju UE, przyjeżdżające do Polski (np. turystycznie) są uprawnione do świadczeń medycznych za okazaniem druku E-111, poświadczonego przez odpowiedni urząd kraju zamieszkania,
- jeżeli najbliższa rodzina zamieszkuje w Polsce, jest uprawniona do korzystania z świadczeń na podstawie druku E-109, poświadczonego przez odpowiedni urząd kraju zamieszkania osoby opłacającej składki i zgłoszonego w oddziale NFZ, - osoby mieszkające w kraju, a pracujące i opłacające składki za granicą (np. pracownicy przygraniczni) oraz członkowie ich najbliższej rodziny mają prawo do opieki zdrowotnej w obu krajach; w takim przypadku dla otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej w Polsce konieczne jest uzyskanie w kraju zatrudnienia zaświadczenia na druku E-106 oraz zarejestrowanie go w oddziale NFZ. Dzieci takich pracowników są ubezpieczone i korzystają z pomocy lekarskiej w kraju, w którym mieszkają. Za granicą mają zapewnione świadczenia zdrowotne tylko w przypadkach nagłych (jak turyści).
Obywatele polscy, delegowani do pracy w kraju Unii Europejskiej powinni pobrać z ZUS druk E-101, potwierdzający fakt posiadania ubezpieczania w Polsce i zwalniający z opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło w kraju członkowskim UE są uprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych na podstawie druku E-128.
Osoby zarejestrowane w polskich urzędach pracy jako bezrobotni i tym samym objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w kraju, do którego wyjadą w poszukiwaniu pracy. Poświadcza to formularz E-119. Warunkiem jest upływ co najmniej 4 tygodni od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Prawo do opieki medycznej z tytułu poszukiwania pracy poza krajem stałego zamieszkania przysługuje tylko przez 3 miesiące.

Nazwa dokumentu: Leczenie w krajach Unii Europejskiej
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-20 15:14:07
Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 15:14:07
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 15:14:50

Wersja do wydruku...

corner   corner